Verdubbeling effectiviteit van Neurofeedback bij ADHD

27-03-2012
Verdubbeling effectiviteit van Neurofeedback bij ADHD

Eerste onderzoek naar ‘behandeling-op-maat’ bij ADHD.

  

Nijmegen, 27 maart 2012 – Behandeling op maat bij neurofeedback leidt tot bijna een verdubbeling van de behandeleffectiviteit op aandachtsproblemen bij de behandeling van ADHD. Deze resultaten zijn zojuist gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Applied Psychophysiology and Biofeedback’. Dit onderzoek is het eerste wetenschappelijke onderzoek waarin onderzocht is of het personaliseren van behandeling op basis van het zogenaamde kwantitatieve EEG ofwel QEEG tot een hogere effectiviteit leidt.

 

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben reeds laten zien dat neurofeedback gunstige en blijvende behandel-effecten heeft bij de behandeling van ADHD (Arns et al., 2009). Een nieuwe ontwikkeling binnen de psychiatrie is die van ‘behandeling-op-maat’ ook wel Personalized Medicine genoemd. Deze ontwikkeling komt met name voort uit het feit dat de meeste behandelingen in de psychiatrie een beperkte werkzaamheid hebben. Deze ontwikkeling van Personalized Medicine richt zich dan ook op het aanbieden van de juiste behandeling voor de juiste persoon teneinde tot een effectievere behandeling te komen. In het door Brainclinics uitgevoerde onderzoek zijn de neurofeedback protocollen op de individuele patiënt afgestemd. Op basis van het individuele kwantitatieve EEG – ook wel QEEG genoemd – werd bepaald welk goed onderzochte neurofeedback protocol werd ingezet bij de behandeling. Deze aanpak wordt binnen Brainclinics bij de behandeling van ADHD met Neurofeedback ook toegepast.  Zevenenzestig procent van de patiënten reageerden goed op deze behandeling (een meer dan 50% afname van klachten). De in deze studie gerapporteerde ‘effect-size’ (een maat voor de grootte van het klinische effect) van 1.8 bleek bijna het dubbele te zijn in vergelijking met de effect-size uit eerder gerapporteerde onderzoeken. Deze resultaten zijn zojuist verschenen in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Applied Psychophysiology and Biofeedback (Arns et al., 2012).

 

 

 

Referenties:

Arns, M., Drinkenburg, W. H. I. M., & Kenemans, J. L. (2012). The effects of QEEG-informed neurofeedback in ADHD: An open label pilot study. Applied Psychophysiology and Biofeedback. doi:10.1007/s10484-012-9191-4

 

Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M., & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: The effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: A meta-analysis. Clinical EEG and Neuroscience, 40(3), 180-9.

 

 

Contact:

Onderzoeksinstituut Brainclinics: 

Dr. Martijn Arns

Bijleveldsingel 34

6524 AD Nijmegen

 

Tel: 024-7503505

E-mail: martijn@brainclinics.com