Kwantitatieve Elektro EncefaloGrafie = QEEG

 

De methodologie van de Brain Resource Company wordt systematisch toegepast om Neuromarkers of EEG Phenotypen te identificeren in een breed scala aan psychiatrische aandoeningen zoals: MCI (Mild Cognitive Impairment), Alzheimer, dementie, ADHD, schizofrenie, PTSS, depressie, etc. Naast de aanwezigheid van een breed bereik aan diagnostische groepen in de database, is het ook belangrijk om een goed normatief referentie kader te hebben. Hiertoe beschikt de Brain Resource Company over een normatieve database van meer dan 20.000 gezonde proefpersonen en grote patiëntgroepen (ADHD, Depressie e.d.) waarvan Neurofysiologische en Neuropsychologische (IntegNeuro) gegevens aanwezig zijn. Hiermee is het mogelijk om de specificiteit te bepalen (wat is uniek voor een stoornis) maar ook om het effect van comorbiditeiten (interacties) nader te onderzoeken. De BRC methode is daarom uitermate geschikt voor Personalized Medicine, het bepalen van het juiste rTMS of TMS protocol bij depressie, Neurofeedback behandeling of toegepast hersenonderzoek.

 

QEEG Procedure

De BRC QEEG Procedure: Cliënten worden niet-invasief onderzocht waarbij het functioneren van de hersenen wordt gemeten door het oppikken van stroompjes die over de schedel lopen - het zogenaamde Quantative ElectroEncephaloGram of QEEG - en door middel van neuropsychologische tests. De volgende maten worden synchroon geregistreerd tijdens het QEEG onderzoek: 25 kanalen EEG, huidweerstand (SCL, SCR of GSR), hersenpotentialen (QEEG, ERP - Event Related Potentials) , afgeleiden van het autonome zenuwstelsel (ANS: hartslag, ademhaling) en motorische reacties zoals reactie tijden.
 
Terwijl de cliënt aangesloten is worden er meerdere activatie tests afgenomen die elk een afgeleide zijn van een ander functioneel netwerk in de hersenen. Deze metingen geven informatie - met een milliseconde tijdsresolutie - over de verwerking van deze informatie in de hersenen. De volgende specifieke tests worden gebruikt in het QEEG onderzoek:

 

Resting EEG

Een rode stip wordt gepresenteerd op het scherm. De cliënt wordt gevraagd om 3 minuten ontspannen te zitten en zich te focussen op de rode stip met de ogen open (ogen open). Daarna wordt de cliënt gevraagd om de ogen te sluiten en zo 3 minuten te blijven zitten (ogen dicht).
Reflecteert – Een basis van het brein en het autonome zenuwstelsel. 

 

Habituation

Een rode stip wordt gepresenteerd op het scherm. De cliënt wordt gevraagd om ontspannen te zitten en zich te focussen op de rode stip, terwijl hij passief luistert naar herhaalde auditieve stimuli.
Reflecteert –Hersenresponse op nieuwe stimuli, indicatief voor automatiseren van leren.

 

 

Auditory oddball

Een rode stip wordt gepresenteerd op het scherm. De cliënt wordt gevraagd om ontspannen te zitten en te focussen op de rode stip, terwijl er auditieve stimuli wordt aangeboden in verschillende toonhoogtes. De cliënt wordt gevraagd de lage tonen te negeren en alleen op een knop te drukken wanneer de niet-frequente hoge toon (target toon) wordt gepresenteerd.
Reflecteert - Capaciteit om relevante informatie te verwerken terwijl irrelevante informatie genegeerd wordt.

 

 

Visual tracking

Een rode stip beweegt vloeiend heen en weer (horizontaal) over het scherm met een frequentie van 0.4Hz. De cliënt moet de stip met de ogen volgen zonder het hoofd mee te bewegen.
Reflecteert – Oogbeweging en hersenfunctioneren tijdens een automatische volg taak.

 

 

Go-No Go

Het woord ‘DRUK’ wordt gepresenteerd op het scherm met regelmatige intervallen. De kleur van het woord ‘DRUK’ verschijnt random in het groen of in het rood. De cliënt mag alleen op de knoppen drukken wanneer het woord ‘DRUK’ in groen verschijnt, maar niet wanneer het woord ’DRUK’ in rood verschijnt.
Reflecteert – Capaciteit voor het onderdrukken van aangeleerde, automatische reacties.

 

 

Conscious and subconscious processing of facial emotions

Een serie van gezichtsuitdrukkingen met een variatie aan getoonde emoties wordt gepresenteerd op het scherm. De cliënt verwerkt dit en moet aangeven welke emotie herkend wordt.
Reflecteert – Hersen en ANS functioneren in reactie op emoties.

 

 

Visual working memory

Een serie letters wordt één voor één gepresenteerd op het scherm. De cliënt moet op de knop drukken wanneer een zelfde letter twee keer achter elkaar verschijnt. Tevens wordt er soms ook nieuwe stimuli aangeboden.
Reflecteert – Volgehouden aandacht en werk geheugen.

 

 

Executive maze

Een op stippen gebaseerd doolhof wordt gepresenteerd op het scherm. Door gebruik te maken van een knoppenkast wordt de cliënt gevraagd het pad te ontdekken (trial en error) door het doolhof en deze te onthouden.
Reflecteert - Planning, zelf monitoring, visuospatieel leren en  geheugen.

 

 

Startle

Een rode stip wordt op het scherm gepresenteerd. De cliënt wordt gevraagd zich te concentreren op de rode stip. Een serie van harde geluiden word gepresenteerd, sommige zonder waarschuwing en sommige met een pre-pulse.
Reflecteert – De ‘fight or flight’ reactie van het lichaam.

 

 

 

Zowel het hersenonderzoek (QEEG) als het neuropsychologisch onderzoek duren beide minder dan een uur en de taakinstructies zijn erg eenvoudig en goed te begrijpen. Inclusief wat aanvullende vragenlijsten en het 'aansluiten' van de apparatuur is een cliënt 3 uur bezig met het volledige onderzoek. Alle tests worden gebruikt voor alle leeftijden en daarmee is de database 'aanname vrij', waarmee de natuurlijke ontwikkeling van een bepaalde test over verschillende leeftijd perfect gevolgd kan worden.

Betrouwbaarheid en validiteit van deze tests is goed bevonden en ook gepubliceerd.
Voor een goed voorbeeld van Neuromarkers bij ADHD kunt u hier een uitgebreid voorbeeld downloaden

 

Download hier enkele voorbeeld  QEEG en neuropsychologische rapporten:

• Sample QEEG report: Personalized Medicine NEW incl. all ERP's
• Sample QEEG report: Raw Data - clear beta spindles
BRC heeft een FDA 510 K goedkeuring voor de gebruikte QEEG hardware en is daarmee FDA approved

 

Indien u geinteresseerd bent in een Turn-key Brain Resource Company QEEG en neuropsychologie lab, neem dan gerust contact met ons op.