iSPOT-A ADHD/ADD Onderzoek


Onderzoeksinstituut Brainclinics / Universitair Medisch Centrum (UMCN) / zoekt deelnemers voor wetenschappelijk onderzoek:

 

Kinderen met ADHD tussen 6 en 17  jaar

 

Wij zoeken kinderen of tieners met ADHD, die methylfenidaat (Ritalin) gebruiken of zullen gaan gebruiken. Op dit moment  zoeken wij geen kinderen en tieners in dezelfde leeftijdscategorie die geen ADHD hebben.

Dit onderzoek is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie* en is ingeschreven in het NIH trial register.

 

Onderzoek


Momenteel is de schatting dat ongeveer drie tot vijf procent van de kinderen/tieners onder de zestien jaar aan ADHD lijden.  Veelal krijgen deze patiënten krijgen een behandeling aangeboden met methylfenidaat (Ritalin), welke in 60-80 % van de gevallen een werkzaam effect heeft. 

De iSPOT-A trial heeft als doel om meer inzicht te krijgen in het diagnosticeren van ADHD en de individueel werkzame effecten van methylfenidaat. Hierdoor zou men in de toekomst sneller en objectiever de diagnose ADHD kunnen stellen. Het tweede doel is om door middel van een combinaties van psychologische, neurofysiologische en genetische gegevens te voorspellen welke kinderen het meeste baat hebben bij behandeling met methylfenidaat.

Internationaal gezien zullen er in totaal ongeveer 1300 kinderen participeren. Net als het iSPOT-D (een vergelijkbaar onderzoek naar antidepressiva bij Depressie) is iSPOT-A een fase-IV medicatie studie.

 

Wie kunnen er deelnemen?


Voor deze studie zijn wij op zoek naar kinderen met en zonder ADHD tussen de 8 en 14 jaar. De gezonde kinderen dienen als controlegroep en zullen geen behandeling met medicatie krijgen. De kinderen met ADHD zijn bij voorkeur nog niet gestart met  methylfenidaat (Ritalin), of zijn bereid om hier 7 dagen tijdelijk mee te stoppen. De diagnose  ADHD (of ADD) moet volgens de richtlijnen te diagnosticeren zijn en er mag geen sprake zijn van psychiatrische stoornissen, andere ontwikkelingsstoornissen of verslavingen.

De kinderen zonder ADHD, mogen niet eerder zijn gediagnosticeerd met psychiatrische stoornissen, andere ontwikkelingsstoornissen of verslavingen. Tijdens de telefonische screening voorafgaand aan het onderzoek en de psychologische screening op dag 0 zal bepaald worden of de deelnemer aan de richtlijnen van het onderzoek voldoet. 

 

Wat houdt deelname in?


Deelname aan het onderzoek houdt in dat de deelnemers  twee dagen (met een tussenliggende periode van 6 weken) op onze vestiging verwacht worden voor klinische (o.a. psychologisch interview), fysiologische (EEG en speekselafname voor genetisch onderzoek) en neuropsychologische onderzoeken. Met neuropsychologische testen meten we hersenfuncties, als aandacht en geheugen. Hersenactiviteit wordt gemeten d.m.v. een elektro-encefalogram (EEG). 

In hetzelfde jaar zal er gevraagd worden om twee maal een internetvragenlijst thuis in te vullen en zal er een telefonisch interview plaats vinden (resp. in de weken 24 en 52 na de eerste metingen). Het telefonische interview en het invullen van de internetvragenlijst kosten samen ongeveer 20 minuten per keer.
Op elk van deze 4 meetmomenten (dag 0, week 6, week 24 en week 52)  vragen we de ouders en een docent om een vragenlijst in te vullen over het gedrag van de deelnemer. De vergoeding bedraagt 120 euro na afronding van het gehele onderzoek.


Algemene informatie over de iSPOT onderzoeken

 

Onderzoeksinstituut Brainclinics richt zich op toegepast onderzoek in het veld van ‘Personalized Medicine’. Met de iSPOT studies werken in Nederland Brainclinics en het Universitair Medisch Centrum Nijmegen (UMCN). De onderzoeksmedewerkers van het project zijn een neuropsychologen en biologisch psychologen. De onderzoeksarts is tevens promovendus aan het UMCN onder supervisie van Prof. Roy Kessels.


Het iSPOT onderzoek wordt internationaal uitgevoerd en heeft als doel objectieve indicatoren vast te stellen voor het optimaliseren van diagnostiek en behandeling van Depressie en ADHD. (resp. iSPOT-D en iSPOT-A). Het iSPOT onderzoek wordt gefinancierd door de ‘Brain Resource Company’. Er is dus geen sprake van financiering vanuit de farmaceutische industrie. De ‘Brain Resource Company’ is een Australisch bedrijf dat zich richt op onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van ‘Personalized Medicine’.
 
Beide trials staan geregistreerd in het NIH Trial Register  en hebben de goedkeuring van de medische ethische toetsingscommissie.


Meld je aan voor het onderzoek met behulp van de informatie op deze pagina.