Neuropsychologische test: IntegNeuro


IntegNeuro™ is een gebruiksvriendelijke, volledig geautomatiseerde neuropsychologische testbatterij. IntegNeuro levert een individueel cognitief prestatie profiel op. De verkregen  data worden vergeleken met de International Brain Database van de Brain Resource Company die momenteel de data van meer dan 20.000 mensen bevat. Deze neuropsychologische testbatterij is verkrijgbaar in het Nederlands, Engels, Spaans en Hebreeuws (meerdere talen volgen).

Een intuïtieve touchscreen monitor is gecombineerd met eenvoudige taakinstructies, wat het mogelijk maakt om deze neuropsychologische testen af te nemen bij mensen tussen de 6-96 jaar. De volledige automatisering draagt zorg voor een betrouwbaar en repliceerbaar test resultaat en duidelijke rapporten. De validiteit en betrouwbaarheid van deze tests is beoordeeld als goed en gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

 

IntegNeuro™ is ideaal voor het verkrijgen van een individueel cognitief profiel voor een breed scala aan toepassingen (zie ook de BRC IntegNeuro product brochure voor meer details, of de voorbeeld rapporten hieronder), waaronder neuropsychologische diagnostiek, de evaluatie van de doeltreffendheid van (farmacologische) behandeling, geheugen poli's (memory clinics), follow-up van geriatrische patiënten, diagnostiek van Alzheimer dementie, enz.

 

Cognitie reflecteert ‘real world’ functies, zoals sensomotorisch, geheugen, aandacht, taal en planningscapaciteiten. De IBM touchscreen voorziet in een uitgebreide analyse doordat elke aanraking met het scherm word vastgelegd en daarmee belangrijke aanvullende informatie over de prestaties van de cliënt levert wat betreft de reactietijden en variabiliteit van de reacties, boven de oude paper-and-pencil tests. Hierdoor zijn de resultaten van IntegNeuro erg gevoelig voor het oppikken van subtiele cognitieve problemen en/of verschillen. 

 

Daarnaast zorgt het automatisch verloop van de testen voor een gestandaardiseerde afname en rapportage van de testresultaten. In totaal bestaat de testbatterij uit 13 sub-testen en in totaal duurt de afname zo’n 60 minuten.

 

 

Motor tapping

De cliënt moet met de wijsvinger van 1 hand zo snel mogelijk in de cirkel tikken, daarna met de wijsvinger van de andere hand. Reflecteert - Hand-oog coördinatie, fijne motoriek en snelheid (handigheid).

 

Choice reaction-time

Een van de vier cirkels licht op in het groen en de cliënt moet zo snel mogelijk deze cirkel aantikken.
Reflecteert - Reactie tijd tot stimulus

 

 

Timing

Een cirkel in het scherm wordt voor 1 tot 12 seconden groen, de cliënt wordt gevraagd de verstreken tijd in te schatten en daarna in de onderstaande balk aan te geven hoeveel seconden er verstreken zijn.
Reflecteert – Vermogen om accuraat de tijd in te schatten.

 

 

Span of Visual Memory

De cliënt wordt gevraagd een serie vierkanten op het scherm aan te tikken in de volgorde waarin ze eerder zijn gepresenteerd.
Reflecteert - Spatieel korte-termijn geheugen, ook wel de Corsi Block Tapping Test genoemd

 

 

Alleen verkrijgbaar in de Engelstalige versie 

Spot The Real Word

Een echt woord wordt gepresenteerd tegelijkertijd  met een nonsens woord. De cliënt wordt gevraagd het echte woord te selecteren.
Reflecteert – Taalbegrip en premorbide intelligentie quotiënt.

 

 

Digit span

De client krijgt een aantal nummers in rij gepresenteerd en wordt gevraag deze voorwaarts of achterwaarts te herhalen in de goede volgorde.
Reflecteert: Capaciteit nummeriek werkgeheugen

 

 

Memory Recall and Recognition

De cliënt moet zich zoveel mogelijk woorden op verschillende tijdstippen herinneren (free recall) en de woorden op een lijst herkennen van reeds gepresenteerde woorden of nieuwe woorden.
Reflecteert – Vermogen om auditief en verbaal materiaal te leren onthouden, herinneren en herkennen. 

 

 

Verbal Interference

Bij deze test dient de cliënt de kleur waarin het woord is geschreven of het woord onafhankelijk in welke kleur het is geschreven te benoemen (bv. het woord rood in blauw)
Reflecteert – Vermogen om niet wenselijke, goed aangeleerde automatische reacties te onderdrukken. Ook wel de STROOP test genoemd. 

 

Word Generation 

Van de cliënt wordt verwacht om zoveel mogelijk woorden in 1 minuut op te noemen die beginnen met een bepaalde letter, of zoveel mogelijk zaken uit een categorie te nomen.
Reflecteert – Verbale vloeiendheid of woord vloeiendheid (Fluency).

 

 

Switching of Attention

Cijfers en letters worden gepresenteerd in variërende reeksen, die met elkaar verbonden moeten worden.
Reflecteert – Mentaal vermogen om een reeks te volgen, en het richten op meer dan één stimulus of gedachte tegelijkertijd en het flexibel verleggen van de gerichte aandacht. Ook wel Trailmaking test part A and B genoemd.

 

IntegNeuroTM is the Psychometrics test battery, added with these 4 tests below

 

 

Emotional recall and recognition

Een serie van gezichtsuitdrukkingen met verschillende emoties worden getoond. De client wordt gevraagd de emoties te verwerken en herkennen.

Reflecteert: Emotie herkenning

 

 

Visual working memory

 

A series of letters is presented on the screen one by one. The subject is required to press a response button if the same letter appears twice in a row, and at no other time. Reflects: Sustained attention and working memory.

 

 

Executive maze

 

A dot-based maze is presented on the screen. Using a button box, the subject is required to find (by trial and error) a hidden path through the maze. Reflects: Planning, error correction, visuo-spatial learning and memory.

 

 

Go–No Go

 

The colour of the word ‘PRESS’ is
presented randomly in either red or green. The
subject is required to press the response button
only when one sees the word ‘PRESS’ in green
but not in red. Reflects: Capacity for suppressing
well learned, automatic responses.

 

 

Opmerkingen:

  • Malingering wordt ergens tussen de testen afgenomen. Omwille van zuivere testafnames wordt deze omschrijving achterwege gelaten.
  • "Spot the real word" en "Word Fluency"  zijn testen die alleen in de Engelse versie beschikbaar zijn

Prijs:

De aanschaf van een Integneuro touchscreen (incl hoofdtelefoon, steun, software en handleiding) bedraagt 1.600 euro (productcode 1500). Daarna betaalt u een vast bedrag per rapport.

Voor vragen of verdere informatie en beschikbaarheid van IntegNeuro kunt u contact met ons opnemen.
Vraag naar de speciale tarieven van IntegNeuroin geval van wetenschappelijk onderzoek!

 

Downloads:

Download hier enkele documenten met betrekking op IntegNeuro (klik OPSLAAN en dan pas OPEN):

Standaard IntegNeuro report

IntegNeuro demonstratie: download, unzip en run IntegNeuro_demo.exe

Overzicht correlaties: Voor een interessant overzicht van alle correlaties tussen deze tests en neurofysiologische variabelen zoals QEEG (kwantitatief EEG), HRV, MRI etc. op basis van de International Brain Database download het volgende overzicht.

Voor een uitgebreide gebruikershandleiding inclusief een gedetailleerd overzicht van de testen en bijbehorende literatuur download hier (14 MB).

Uitleg Tests

IBM Touchscreen support (nieuwe modellen na 2011)