Hieronder vindt u verschillend persberichten over onderzoek naar Neurofeedback bij ADHD. Een verder overzicht van persberichten kunt u ook terug vinden in de nieuwssectie en een overzicht van door ons gepubliceerde wetenschappelijke artikelen onder 'publicaties'. 
Verdubbeling effectiviteit van Neurofeedback bij ADHD

Eerste onderzoek naar ‘behandeling-op-maat’ bij ADHD.

  

Nijmegen, 27 maart 2012 – Behandeling op maat bij neurofeedback leidt tot bijna een verdubbeling van de behandeleffectiviteit op aandachtsproblemen bij de behandeling van ADHD. Deze resultaten zijn zojuist gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Applied Psychophysiology and Biofeedback’. Dit onderzoek is het eerste wetenschappelijke onderzoek waarin onderzocht is of het personaliseren van behandeling op basis van het zogenaamde kwantitatieve EEG ofwel QEEG tot een hogere effectiviteit leidt.

 

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben reeds laten zien dat neurofeedback gunstige en blijvende behandel-effecten heeft bij de behandeling van ADHD (Arns et al., 2009). Een nieuwe ontwikkeling binnen de psychiatrie is die van ‘behandeling-op-maat’ ook wel Personalized Medicine genoemd. Deze ontwikkeling komt met name voort uit het feit dat de meeste behandelingen in de psychiatrie een beperkte werkzaamheid hebben. Deze ontwikkeling van Personalized Medicine richt zich dan ook op het aanbieden van de juiste behandeling voor de juiste persoon teneinde tot een effectievere behandeling te komen. In het door Brainclinics uitgevoerde onderzoek zijn de neurofeedback protocollen op de individuele patiënt afgestemd. Op basis van het individuele kwantitatieve EEG – ook wel QEEG genoemd – werd bepaald welk goed onderzochte neurofeedback protocol werd ingezet bij de behandeling. Zevenenzestig procent van de patiënten reageerden goed op deze behandeling (een meer dan 50% afname van klachten). De in deze studie gerapporteerde ‘effect-size’ (een maat voor de grootte van het klinische effect) van 1.8 bleek bijna het dubbele te zijn in vergelijking met de effect-size uit eerder gerapporteerde onderzoeken. Deze methode wordt van Neurofeedback behandeling bij ADHD wordt bij Brainclinics reeds toegepast in de praktijk. Deze resultaten zijn zojuist verschenen in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Applied Psychophysiology and Biofeedback (Arns et al., 2012).

 

 

Referenties:

Arns, M., Drinkenburg, W. H. I. M., & Kenemans, J. L. (2012). The effects of QEEG-informed neurofeedback in ADHD: An open label pilot study. Applied Psychophysiology and Biofeedback. doi:10.1007/s10484-012-9191-4

 

Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M., & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: The effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: A meta-analysis. Clinical EEG and Neuroscience, 40(3), 180-9. 
Onderzoek wijst uit: Neurofeedback bewezen effectieve behandeling bij ADHD/ADD 

Nijmegen, 16 juli 2009 – Neurofeedback, ofwel EEG Biofeedback, is een methode waarbij de hersenen worden getraind om daarmee ‘afwijkende’ hersenactiviteit te normaliseren. Deze behandelmethode is de laatste jaren in Nederland sterk in opkomst en meermalen is de vraag gesteld of Neurofeedback een ‘Evidence Based’, ofwel een bewezen, behandelmethode is. Morgen zal een onderzoek verschijnen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Clinical EEG and Neuroscience’ waaruit blijkt dat Neurofeedback voor de behandeling van ADHD en ADD inderdaad als bewezen effectieve behandeling (ofwel Evidence-Based) gezien kan worden.


Neurofeedback is een techniek waarbij door terugkoppeling van hersenactiviteit – vaak het EEG – de hersenen worden getraind een bepaalde activiteit te produceren of juist te onderdrukken. Deze methode werd initieel ontdekt voor de behandeling van Epilepsie en is vanaf 1976 ook onderzocht voor de behandeling van ADHD. Sinds enkele jaren wordt deze techniek ook steeds meer in Nederland toegepast en wordt deze methode aangeboden voor de behandeling van allerlei aandoeningen. Critici hebben dit vaak ter discussie gesteld en vaak rees de vraag of Neurofeedback als ‘Evidence-Based’ ofwel bewezen behandelmethode gezien kan worden of niet.


In samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Tübingen (Duitsland), de Radboud Universiteit Nijmegen, Brainclinics en het EEG Resource Instituut is er een meta-analyse uitgevoerd. Een meta-analyse is een analyse waarbij alle onderzoeken uit het verleden zijn meegenomen, die het effect van Neurofeedback bij ADHD hebben onderzocht. In totaal zijn er 15 onderzoeken meegenomen met een totaal van 1194 patiënten. Op basis van dit onderzoek – wat in de juli uitgave van het internationale wetenschappelijke tijdschrift 'Clinical EEG and Neuroscience' zal verschijnen – kan inderdaad geconcludeerd worden dat Neurofeedback als bewezen en effectieve behandelmethode gezien kan worden voor de behandeling van ADHD. Uit deze analyse bleek dat Neurofeedback behandeling een grote en klinisch relevante verbetering gaf op impulsiviteit en aandachtsproblemen en een redelijke verbetering op hyperactiviteit. Het abstract (samenvatting) van deze studie is onderaan deze pagina te vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit neemt niet weg dat Neurofeedback nog steeds experimenteel is voor een reeks van andere aandoeningen en er nog meer onderzoek nodig is. Neurofeedback is dus zeker niet de 'magische' oplossing voor allerlei aandoeningen, maar wel een bewezen en effectieve methode voor de behandeling van ADHD/ADD. 

 

Aangezien er grote verschillen in Neurofeedback methoden zijn en er veel niet-onderzochte methoden worden gebruikt, worden geïnteresseerden aangeraden een juiste keuze te maken in behandelaars. Geadviseerd wordt om behandelaars te zoeken die tenminste zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en gebruik maken van onderzochte methoden.

 

 

Recentelijk is ook het Nederlandstalige 'Handboek Neurofeedback bij ADHD' verschenen waarin meer te vinden is over de werkzaamheid van Neurofeedback bij ADHD. 

 


Literatuur

  • Arns, M. (2011). Personalized medicine in ADHD and depression: A quest for EEG treatment predictors. PhD thesis, Utrecht University.
  • Arns, M. (2010). Handboek neurofeedback bij ADHD. [Handbook Neurofeedback in ADHD]  (1 ed.). Amsterdam: SWP.
  • Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M. & Coenen, A. Efficacy of Neurofeedback Treatment in ADHD: The effects on Inattention, Impulsivity and Hyperactivity: a Meta-Analysis. Clinical EEG and Neuroscience; 40(3), 180-189.
  • Arns, M. (2008) Personalized Medicine: Nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van Depressie en ADHD. De Psycholoog, September 2008.