GEZONDE PROEFPERSONEN GEZOCHT:

 

Neuro-cardiac-guided TMS (NCG-TMS) 

 

OP DIT MOMENT ZIJN WIJ NIET OP ZOEK NAAR PROEFPERSONEN

 

Achtergrond van het onderzoek

Mensen met een depressie laten over het algemeen een hogere hartslag en een lagere hartslagvariabiliteit (HRV) zien. Dit suggereert dat het hart verbonden is met hetzelfde netwerk dat betrokken is bij depressie. Meerdere studies hebben laten zien dat deze hersenstructuren inderdaad verbonden zijn met het hart. Ook zijn hartslagverlagingen, als gevolg van rTMS behandelingen op de DLPFC, geobserveerd. Je zou dus kunnen bevestigen of de rTMS behandeling werkelijk het depressie netwerk ‘raakt’ door te kijken naar de hartslag. Als deze niet verlaagd, zou het kunnen dat er niet daadwerkelijk op de DLPFC gestimuleerd wordt. We hebben eerder een onderzoek gedaan in 10 gezonde mensen waarin we hebben onderzocht of we daadwerkelijk een hartslagverlaging zien op de gebieden waar we dit zouden verwachten. Dit bleek het geval. Om dit nu verder te onderzoeken hebben we een grotere onderzoekspopulatie van 50 proefpersonen nodig waarin we ten eerste deze resultaten willen repliceren en verder willen kijken of er sprake is van een dosis respons. 
 

 
rTMS staat voor ‘repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie’ ofwel herhaalde magnetische hersenstimulatie en wordt veelvuldig gebruikt bij de behandeling van depressie. Bij rTMS ligt de patiënt in een comfortabele stoel en wordt er een 8-vormige spoel boven het hoofd geplaatst. In deze spoel wordt een sterk magnetisch veld opgewekt. Dit veld wordt vervolgens in pulsen omgezet die de spoel van het apparaat verlaten. De pulsen kunnen gemakkelijk door de schedel dringen en zo de hersenen bereiken. Deze pulsen kunnen, doordat ze sterk magnetisch zijn, bepaalde delen van de hersenen stimuleren of dempen. Hierdoor wordt de communicatie tussen verschillende hersengebieden verbeterd en nemen de bijbehorende depressieve klachten af. Het pulserend magnetische veld kan gemakkelijk door de schedel dringen en uit zich in een tikkend geluid van de spoel. Deze tikken zijn voelbaar maar niet pijnlijk. U kunt dit vergelijken met een potlood waarmee u op uw arm tikt. rTMS kan toegepast worden zonder gebruik van antidepressiva of kan zelfs werken bij patiënten die geheel niet reageren op medicatie (behandelresistente patiënten). Ook kan rTMS therapie een goede aanvulling zijn voor mensen die de antidepressieve medicatie willen afbouwen om daarmee terugval te voorkomen. 
 
Voor meer informatie, stuur een email naar Onderzoek. Voor het onderzoek geldt een maximale vergoeding van 50 euro.