Martijn Arns

Director & Onderzoeker

 

Martijn Arns studeerde eind jaren 90 af als Biologisch psycholoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na verschillende projecten op het gebied van toegepast hersenonderzoek in Sydney (West Mead Hospital), Munchen (Max Planck Instituut) en Schotland (Organon Research in Newhouse), begon hij in 2001 met wat nu Onderzoeksinstituut Brainclinics en Psychologenpraktijk Brainclinics (onderdeel van de neuroCare Group) is. Daarnaast is Martijn ook verbonden aan de Universiteit Utrecht, afdeling Experimentele Psychologie.

 

Martijn is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het onderwerp EEG gebaseerde personalized medicine bij ADHD en depressie en is gespecialiseerd in neurobiologische aspecten van ADHD en depressie met als doelstelling om tot effectievere behandelingen te komen en zogenaamde 'personalized medicine', ofwel het voorspellen wie het beste op welke behandeling reageert. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de ontwikkeling en toepassing van neuromodulatie technieken zoals neurofeedback bij de behandeling van ADHD, magnetische hersenstimulatie (rTMS) bij de behandeling van depressie en OCS en de rol van slaap en chronobiologische aspecten bij ADHD, OCS en depressie. Bij Onderzoeksinstituut Brainclinics superviseert Martijn een team van onderzoekers en PhD's en bij de neuroCare Group superviseert Martijn een internationaal team van gespecialiseerde psychologen en psychiaters bij de toepassing van deze technieken. Bij Onderzoeksinstituut Brainclinics voert Martijn in samenwerking met verschillende internationale onderzoekers en universiteiten toegepast wetenschappelijk onderzoek uit naar personalized medicine, Research Domain Criteria (RDoC), neuromodulatie technieken, slaap en chronobiologie met een focus op ADHD, OCS en depressie. Daarnaast verzorgt hij verschillende (internationaal) geaccrediteerde opleidingen en cursussen op deze gebieden.

 

Martijn is directeur van Onderzoeksinstituut Brainclinics en Chief Scientific Officer (CSO) van de neuroCare Group in Munchen. Verder was Martijn oprichter en directeur van Psychologenpraktijk Brainclinics (tot 2015) en Brainquiry (tot juli 2007). Daarnaast is hij lid van diverse beroepsorganisaties zoals het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), SOBP, ECNS, SAN, NSWO en fellow van de ISAD en ISNR.

  

Voor zijn online CV zie ook LinkedIn voor een overzicht van publicaties zie ook Publications

 

 

Dr. Martijn Arns, QEEG-D, BCN


Registered European Psychologist (EuroPsy) 
Neurofeedbackpsycholoog NIP & PSYCHOLOOG NIP

 

Director: Onderzoeksinstituut Brainclinics

Chief Scientific Officer: neuroCare Group

Researcher: Universiteit Utrecht, afdeling Experimentele Psychologie

 

Bijleveldsingel 34
6524 AD Nijmegen

Tel: +31 (0)24-7503505


E-mail: Martijn Arns

Twitter: @Brainclinics