Zeven voor Leven
19-04-2019
Nijmegen, 19 april 2019 - Brainclinics en Vidacto slaan de handen ineen om naar een kankervrije toekomst te fietsen!


Relatie tussen nachtrust en ADHD: Helpt beter slapen bij ADHD?
19-04-2019
Nijmegen, 23 april, 2019 - Nederlandse onderzoekers van Onderzoeksinstituut Brainclinics in Nijmegen en PsyQ, Kenniscentrum ADHD bij volwassenen in Den Haag, ontdekten dat er een opvallend verband is te leggen tussen licht, slaap en ADHD, zo valt te lezen in twee recente wetenschappelijke publicaties. Zij publiceerden een studie waaruit blijkt dat ADHD een oorzaak of juist een gevolg kan zijn van een verstoord slaap-waak ritme. Dit nieuwe inzicht kan van groot belang zijn bij de behandeling van ADHD.


Beter slapen door gepersonaliseerde neurofeedback thuis
03-01-2019
Sinds 2004 passen we neurofeedback gericht op het Sensori-Motor Ritme (SMR) toe bij specifieke slaapproblemen, met name inslaap- en doorslaapproblemen. Een gecontroleerd onderzoek uit 2010 liet zien dat deze methode tot objectieve verbeteringen leidde, waaronder een toename van gemiddeld bijna een uur meer slaap per nacht. In principe zijn de verbeteringen van deze behandeling blijvend en zijn geen vervolgbehandelingen meer nodig. Deze methode is nu verder ontwikkeld in een thuis te gebruiken headset en bijbehorende app, waardoor deze behandeling op een meer kosteneffectieve manier kan worden toegepast, vandaar deze evaluatie. Dit onderzoek wordt in samenwerking uitgevoerd met Onderzoeksinstituut Brainclinics en neuroCare Nijmegen.


Hersenactiviteit voorspelt effect van Ritalin bij ADHD
30-06-2018
Nijmegen, 3 juli 2018 - Vandaag zijn de resultaten van het grote multicenter iSPOT-A onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Neuropsychopharmacology, waaruit blijkt dat hersenactiviteit kan helpen bij het voorspellen van de respons op Ritalin bij mannelijke adolescenten met ADHD. Daarnaast toonde deze studie duidelijk genderverschillen in hersenactiviteit aan, waarbij hersenactiviteit alleen Ritalin-respons voorspelde bij jongens en niet bij meisjes met ADHD. Er werden geen verschillen in hersenactiviteit gevonden tussen kinderen met en zonder ADHD, wat de waarde van hersenimaging in prognose in plaats van diagnose verder onderstreept.


Meta-analyse bevestigt blijvende resultaten van neurofeedback
16-02-2018
Nijmegen, 16 februari 2018 - Een internationale groep onderzoekers voerde een meta-analyse uit die systematisch naar alle beschikbare onderzoeken keek en ontdekte dat de klinische vooruitgang door neurofeedback op ADHD-symptomen na een intensief neurofeedback behandeltraject bleef bestaan gedurende een follow-up van 6 maanden (zonder behandeling). Bij de follow-up waren de effecten van neurofeedback niet minder dan bij actieve behandelingen zoals medicatie. De vooruitgang bij niet-actieve controlegroepen (zoals cognitieve training) was niet langer aanwezig bij follow-up. Deze resultaten zijn nu gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry.


Mannen en vrouwen hebben verschillende hersenritmes
15-02-2018
De elektrische hersensignalen, gemeten met een EEG, zijn bij mannen en vrouwen verschillend. Het verschil in de patronen is niet te zien, ook niet door een ervaren neuroloog, maar de computer haalt het er, met ‘deep learning’ wél uit. Onderzoekers van de Universiteit Twente, de Universiteit Zürich en onderzoeksinstituut Brainclinics in Nijmegen, publiceren erover in Scientific Reports van 15 februari.


Gezonde proefpersonen gezocht: NCG-TMS Onderzoek
15-01-2018
Ben jij gezond en tussen de 18 en 60 jaar en wil jij helpen hersenstimulatie bij depressie effectiever te maken? Brainclinics zoekt momenteel gezonde volwassenen voor een onderzoek naar Neuro-Cardiac-Guided TMS ofwel NCG-TMS


Combinatie rTMS-psychotherapie effectieve behandeling depressie
16-11-2017
Nijmegen, 16 november 2017 – De combinatie van magnetische hersenstimulatie (rTMS) met psychotherapie blijkt effectiever dan de behandelingen afzonderlijk, blijkt uit een zojuist gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek bij 196 patiënten in het vooraanstaande tijdschrift Brain Stimulation. Na gemiddeld 21 behandelsessies wordt een gunstig behandeleffect bij 66% van patiënten met een therapieresistente depressie behaald, met een blijvend effect na 6 maanden bij 65% van deze groep. Middels recent onderzoek is ook steeds meer bekend over ‘hoe’ rTMS werkt.


Brainclinics actief op Brain Stimulation congres in Barcelona
03-03-2017
Onderzoekers van Onderzoeksinstituut Brainclinics presenteren nieuwe resultaten op het Brain Stimulation congres in Barcelona. Tabitha Iseger zal data presenteren die de nieuwe Neuro-Cardiac Guided TMS (NCG-TMS) methode onderbouwen die tot een nieuwe methode kan leiden om nog betrouwbaarder de juist hersengebieden te vinden die voor de behandeling van depressie gestimuleerd moeten worden. Lana Donse zal resultaten presenteren naar de effectiviteit van rTMS bij dwangstoornis (OCS / OCD), de relatie met slaapproblemen en factoren die het succes van de behandeling kunnen voorspellen.


Brainclinics presenteert nieuwe resultaten op IPEG congres
01-11-2016
Op 26-30 oktober jongstleden heeft het onderzoeksteam van Brainclinics de nieuwste resultaten van lopend onderzoek gepresenteerd op de internationale conferentie van de ‘International Pharmaco-EEG Society (IPEG)’, welke ditmaal plaatsvond in Nijmegen.


Hersenactiviteit voorspelt gepersonaliseerde behandeling
16-07-2015
Vandaag werden de resultaten van de grote multicenter, gerandomiseerde iSPOT-D onderzoek gepubliceerd in Clinical Neurophysiology. In dit onderzoek is gevonden dat hersenactiviteit kan helpen te voorspellen of iemand baat heeft bij verschillende veelgebruikte antidepressieve behandelingen. Daarnaast komen in dit onderzoek duidelijk kwalitatieve man-vrouw verschillen aan het licht in hersenactiviteit, met gevolgen voor het voorspellen van de respons op antidepressiva.


Meer zonlicht, minder ADHD: Mogelijkheden voor preventie?
21-10-2013
Een onderzoek dat in juni j.l. is gepresenteerd op het World Congress of ADHD in Milaan, en vandaag is uitgekomen in het tijdschrift Biological Psychiatry werpt nieuw licht op het toenemende voorkomen (prevalentie) van aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis, beter bekend als ADHD. Deze studie wees uit dat "zonnige" landen op aarde met een hoge intensiteit van zonlicht, zoals Spanje, Italië en Mexico een lagere prevalentie van ADHD hebben.


De rol van slaap bij ADHD: mogelijkheden voor preventie van ADHD
16-10-2013
Vandaag is het Nederlandstalige artikel 'De rol van slaap bij ADHD: mogelijkheden voor preventie van ADHD?' gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.


Slaap-verbetering werkingsmechanisme neurofeedback ADHD
12-11-2012
Moeite met in slaap vallen en doorslapen zijn veel voorkomende klachten bij patiënten met ADHD, en deze slaap-klachten hangen nogal eens samen met aandachts- en impulsiviteitsproblemen, schrijven onderzoekers van de Universiteit Utrecht en onderzoeksinstituut Brainclinics in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift ‘Neuroscience and Biobehavioural Reviews’...


Verdubbeling effectiviteit van Neurofeedback bij ADHD
27-03-2012
Nijmegen, 27 maart 2012 – Behandeling op maat bij neurofeedback leidt tot bijna een verdubbeling van de behandeleffectiviteit op aandachtsproblemen bij de behandeling van ADHD. Deze resultaten zijn zojuist gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Applied Psychophysiology and Biofeedback’.


Effect van behandeling bij depressie voorspelbaar
27-02-2012
Nijmegen, 27 februari 2012 – Gunstig behandeleffect bij 78% van depressieve patiënten, na gemiddeld 21 sessies. De combinatie van magnetische hersenstimulatie (rTMS) met gesprekstherapie bij de behandeling van depressie geeft deze resultaten blijkt uit een net gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Ook lijkt het mogelijk om vooraf middels EEG onderzoek, te kunnen voorspellen of patiënten zullen reageren op deze behandeling of niet.


EEG voorspelt juiste behandeling bij ADHD en depressie
18-12-2011
Antidepressiva voor mensen met een depressie en ritalin voor ADHD-patiënten. Het zijn de geijkte medicinale behandelingen bij dergelijke aandoeningen. Maar de medicijnen blijken lang niet altijd even effectief voor alle patiënten. Promovendus Martijn Arns deed onderzoek...


rTMS cursus voor professionals
04-04-2011
Bij Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) stroomt een sterke elektrische stroom door een spoel die op het hoofd geplaatst wordt. In de spoel wordt de stroom omgezet in een sterk magnetisch veld. Dit veld wordt vervolgens in pulsen omgezet die de spoel van het apparaat verlaten. De pulsen kunnen gemakkelijk door de schedel dringen en zo de hersenen bereiken.


Burn-out voor het eerst in hersenen zichtbaar
20-05-2010
Voor het eerst zijn verschillen gevonden in de hersenactiviteit tussen gezonde mensen en mensen die lijden aan een burn-out. Een doorbraak. Tot op heden was deze aandoening niet vast te stellen aan de hand van objectieve gegevens. Nijmeegse onderzoekers vonden een combinatie van EEG-veranderingen die uniek zijn voor burn-out...


Gesprekstherapie en magnetische hersenstimulatie
28-08-2009
De combinatie van gesprekstherapie en magnetische hersenstimulatie (rTMS) bij de behandeling van depressie, resulteert in een effectiviteit van 75% na gemiddeld 20 sessies. Dit zijn de resultaten van een wetenschappelijke studie die deze maand gepubliceerd wordt. De toevoeging van rTMS in gesprekstherapie heeft hetzelfde doel als antidepressiva....


Neurofeedback bewezen behandeling bij ADHD
16-07-2009
Nijmegen, 16 juli 2009 – Neurofeedback, ofwel EEG Biofeedback, is een methode waarbij de hersenen worden getraind om daarmee ‘afwijkende’ hersenactiviteit te normaliseren. Deze behandelmethode is de laatste jaren in Nederland sterk in opkomst en meermalen is de vraag gesteld of Neurofeedback een ‘Evidence Based’, ofwel een bewezen, behandelmethode is....


International Biomarker-Depression study: iSPOT-D
26-03-2009
Nijmegen, 26 maart 2009 – Uit onderzoek komt naar voren dat Antidepressiva slechts bij 40-60% van de patiënten aanslaan, terwijl pijnstillers bij bijna iedereen werken. Hoe kan dit? En vooral, hoe kan dit verbeterd worden? Om deze vragen te beantwoorden is Brainclinics Diagnostics in een internationaal samenwerkingsverband gestart met het grootste Biomarker-onderzoek bij Depressie ooit uitgevoerd....