rTMS cursus voor professionals

04-04-2011

Bij Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) stroomt een sterke elektrische stroom door een spoel die op het hoofd geplaatst wordt. In de spoel wordt de stroom omgezet in een sterk magnetisch veld. Dit veld wordt vervolgens in pulsen omgezet die de spoel van het apparaat verlaten. De pulsen kunnen gemakkelijk door de schedel dringen en zo de hersenen bereiken.

In de afgelopen jaren is rTMS veranderd van een onderzoekstechniek tot een neuromodulatietechniek dat in groot tempo bekender wordt in psychiatrische en neurologische settingen. De groeiende acceptatie van rTMS  wordt onderbouwd door de FDA approval op rTMS-apparatuur voor de behandeling van therapie-resistente depressie en nog een aantal andere veelbelovende resultaten van publicaties. Zie ook onze publicaties hier.

De 2-daagse cursus zal een focus hebben op:

  • Het gebruik en de theoretische achtergrond van rTMS in de klinische praktijk
  • Mechanismen en veiligheidsaspecten
  • Het gebruik van rTMS in de behandeling van depressie
  • Een overzicht van het gebruik van TMS bij andere aandoeningen zoals Parkinson, Tinnitus e.d.
  • Het gebruik van EEG en QEEG tbv veiligheidsaspecten en protocolbepaling
  • Het voorspellen van treatment outcome en markers voor responders/non-responders

 

Aan het theoretische deel wordt ook tijd besteed aan het praktische "Hands-on" oefenen met diverse protocollen en toepassingen. Er is tijd voor discussie en de nieuwste bevindingen vanuit onze eigen ervaring in de praktijk worden gedeeld. De cursus is het meest geschikt voor artsen, psychiaters en psychologen met een basiskennis en interesse in de neurowetenschap, die overwegen rTMS in de eigen praktijk in te gaan zetten. Ook onderzoekers die rTMS in studies willen gebruiken zijn van harte welkom.