Brainclinics presenteert nieuwe resultaten op IPEG congres

01-11-2016

Op 26-30 oktober jongstleden heeft het onderzoeksteam van Brainclinics de nieuwste resultaten van lopend onderzoek gepresenteerd op de internationale conferentie van de ‘International Pharmaco-EEG Society (IPEG)’, welke ditmaal plaatsvond in Nijmegen. 

Tijdens deze succesvolle, goed bezochte (160 bezoekers uit 24 verschillende landen) bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen door Brainclinics gepresenteerd:

  • Dr. Martijn Arns presenteerde de huidige status van ‘personalized medicine’ en nieuwe resultaten van de meest recente behandelvoorspellingsstudies voor depressie en ADHD. 
  • Drs. Berrie Gerrits toonde veelbelovende resultaten die laten zien dat een bepaald breinnetwerk anders geactiveerd wordt door mensen die goede aandacht hebben dan door mensen met minder goede aandacht. Volwassenen met ADHD lieten daarbij eenzelfde patroon zien als gezonde mensen met minder goede aandacht.
  • Dr. Madelon Vollebregt demonstreerde het belang van onderzoek naar alfa hersengolven in relatie tot ADHD. Deze golven bleken achterin het hoofd namelijk niet duidelijk zichtbaar bij jongens met ADHD i.t.t. bij gezonde jongens. Daarnaast waren deze hersengolven voorin het hoofd langzamer bij volwassenen met ADHD die niet reageerden op het medicijn methylfenidaat (beter bekend onder de merknaam Ritalin of Concerta) dan die wel reageerden.
  • Ook presenteerde Madelon een studie waarin er een relatie zichtbaar werd tussen de verandering van zonlicht in de periode na geboorte en het aantal aandachtsfouten dat op volwassen leeftijd gemaakt wordt door mensen met een specifiek risico-gen dat ook met ADHD geassocieerd wordt (DRD4 7R genotype). 
  • Drs. Tabitha Iseger presenteerde resultaten van de iSPOT-D-studie waarin gevonden werd dat directe stimulatie van een breinnetwerk met hierin de hersengebieden ‘dorsolaterale prefrontale cortex’ (DLPC) en ‘subgenuale anterieure cingulate’ (sgACC) leidt tot een verlaagde connectiviteit in alfa hersengolven, specifiek in mannen die goed op de behandeling reageerde. Daarnaast presenteerde zij de introductie van Neuro-Cardiac-Guided rTMS (NCG-rTMS); een methode die beoogt meer gericht het bovengenoemde netwerk met rTMS te stimuleren (als vervanging van de momenteel gebruikte ‘motor threshold’ voor de DLPFC) via de relatie tussen dit netwerk en hartslagvariatie. 
  • Drs. Lana Donse presenteerde het klinisch zeer relevante resultaat dat slaapproblemen die voorkomen bij een obsessief compulsieve stoornis (OCD) de mate waarin rTMS behandeling zal werken kan voorspellen. 
  • Tenslotte presenteerde drs. Nikita van der Vinne voorlopige resultaten van een meta-analyse - een analyse waarin alle studies naar dat onderwerp tot nu toe worden samengevoegd tot één studie- naar alfa asymmetrie als kenmerk van depressie. De studies die tot nu toe geïncludeerd werden tonen samen, ondanks dat het fenomeen met regelmaat voor feit aangenomen wordt, géén evidentie voor een diagnostische waarde van alfa asymmetrie voor depressie. Let wel, deze bevinding staat los van de voorspellende waarde die alfa asymmetrie kan leveren voor behandeling. 
  • Dr. Sebastian Olbrich, een collega uit Zürich waar Brainclinics nauw mee samenwerkt, presenteerde behandelvoorspellingsstudies voor depressie en obsessief compulsieve stoornis en gaf uitleg over het gebruik van een EEG-analyse programma (LORETA). 

Martijn, Madelon en Sebastian zaten in het organisatie-comité van deze conferentie. Madelon (secretaris) en Sebastian (president) zitten in het bestuur van de organisatie en Martijn (voormalig penningmeester) heeft zijn taak na vele jaren betrokkenheid overgedragen. De volgende bijeenkomst van de IPEG zal plaatsvinden in 2018, in Zürich. 

 

Alle abstracts van de IPEG conferentie zijn ook gepubliceerd in het open-acces journal Neuropsychiatric Electrophysiology.