Veel gestelde vragen over rTMS

 

Werkt rTMS?

Onze onderzoeksresultaten laten zien dat na gemiddeld 21 sessies bij 78% van de cliënten een herstel bereikt kan worden en dat er ongeveer 70- 80% afname in depressieve klachten is. Deze resultaten zijn op basis van de combinatie van rTMS en gesprekstherapie.

 

Hoe kan het zo goed werken?

Dit komt door de combinatie van het snelle antidepressieve effect van de rTMS in combinatie met gesprekstherapie om een beter en lange termijn effect te realiseren.

 

Kan ik ook alleen rTMS krijgen, zonder de gesprekstherapie?

Dit raden wij af gezien het feit dat alleen rTMS (dus zonder gesprekstherapie) een aanzienlijk lagere effectiviteit heeft.

 

Hoeveel sessies heb ik nodig?
Gemiddeld hebben mensen ongeveer 20 sessies nodig. Het beste effect van de rTMS-behandeling zal zijn wanneer er gemiddeld 2-3 sessies per week worden gevolgd. Doorgaans zou er binnen 8-12 sessies een merkbaar effect moeten zijn.

 

Waarom zou ik voor Brainclinics neuroCare Group kiezen?

Brainclinics neuroCare legt zich al sinds 2001 toe op onderzoek en behandeling van oa. depressie, dwang en slaapproblemen. Door jarenlange behandel- en onderzoekservaring op dit gebied, worden we nationaal én internationaal gezien als een gespecialiseerd behandelcentrum en onderzoeksinstituut. Cliënten uit binnen- en buitenland weten ons om deze redenen te vinden.  

Wij bieden enkel behandelmethoden aan waarvoor gedegen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is en doen zelf ook veel onderzoek. Dit onderzoek doen wij in samenwerking met (inter) nationale wetenschappers verbonden aan verschillende (inter) nationale universiteiten. Wij zijn dus als geen ander op de hoogte van de stand van de wetenschap achter onze behandelmethoden.  Ook doen wij zelf regelmatig pilot-trajecten waarbij wij nieuwe behandelmethoden, of nieuwe toepassingen van bestaande methoden, in een kleine setting inzetten en evalueren. Alleen zo komt de wetenschap en de toepasbaarheid daarvan in de zorg verder. Brainclinics neuroCare was in Europa de eerste praktijk die rTMS ging toepassen bij depressie en dwang. Inmiddels hebben wij hiermee al honderden mensen succesvol behandeld.


Ons multidisciplinaire team kijkt vanuit verschillende invalshoeken naar de klachten van onze cliënt en komt met een gepersonaliseerd behandelplan. Deze wijde blik wordt door vele cliënten enorm gewaardeerd; wij passen ons behandelprotocol aan op uw klachten en persoonlijke situatie. 

Wij doen allereerst een uitgebreide intake om een nauwkeurig beeld te krijgen van u en uw klachten. Daarbij worden bijvoorbeeld ook zaken als slaap meegenomen. Ook tijdens uw behandeling, houden we het verloop goed in de gaten en sturen bij indien nodig. Onze persoonlijke en professionele benadering alsmede korte lijnen intern, is voor velen reden om voor Brainclinics neuroCare te kiezen.

 

Onze therapeuten zijn allen universitair+ geschoold en gedegen opgeleid in de behandelmethoden die zij toepassen. Wij zijn aangesloten bij belangrijke beroepsverenigingen zoals het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Door regelmatige scholing houden wij onze kennis en kunde op peil. 

 

Wordt de behandeling vergoed?
Onze rTMS behandeling bij volwassenen valt uiteen in 2 delen die steeds binnen 1 sessie worden uitgevoerd: rTMS en cognitieve therapie (basis GGZ). Het gedeelte cognitieve therapie kan gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed worden mits er een doorverwijzing is van uw huisarts.

De hoogte of de omvang van de vergoeding die u ontvangt voor Basis GGZ, is afhankelijk van uw verzekeraar/polis. In geval van rTMS in combinatie met gesprekstherapie is over het algemeen sprake van een 'Basis GGZ –Intensief traject'. Hiervoor hanteert de verzekeraar maximum vergoeding per jaar/per traject. Vraag ernaar bij uw verzekering zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. Omdat wij staan voor onze behandelmethoden met wetenschappelijke basis, kiezen wij ervoor deze niet te scharen onder de alternatieve behandelmethoden .

Over het algemeen is er een hogere vergoeding mogelijk in geval van een restitutiepolis (ipv naturapolis)  waarbij u zelf uw zorgverlener kunt kiezen. 


De verzekeraar betaalt overigens pas uit aan het einde van het behandeltraject. Houd hier rekening mee. Het QEEG onderzoek, noodzakelijk voorafgaand aan de behandelsessies, wordt over het algemeen niet vergoed door verzekeraars.


Voor informatie over onze tarieven zie ook het tarieven overzicht.  

 

Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar, kunnen mogelijk een aftrekpost vormen in uw aangifte inkomstenbelasting.

 

Waarom zijn de kosten hoger dan bij een gebruikelijke eerstelijns behandeling?

Voor de rTMS behandeling wordt nieuwe en kostbare apparatuur gebruikt. Verder heeft Brainclinics zich gespecialiseerd in deze behandeling door verschillende cursussen en congressen in het buitenland bij te wonen. Hierdoor kan Brainclinics een goede kwaliteit bieden, maar dit brengt helaas wel extra kosten met zich mee. Ter indicatie, deze behandeling wordt tegenwoordig ook in de Verenigde Staten aangeboden waar men tussen de US $ 300,- en US $ 400,- per behandeling vraagt. Wij proberen dan ook de kosten zo realistisch mogelijk te houden.

 

Heeft rTMS bijwerkingen?

Het gebruik van rTMS als behandeling kan bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerking is het ontstaan van een kortdurende lichte hoofdpijn. Deze is vaak gemakkelijk te verhelpen met een lichte pijnstiller.

Tijdens de ontlading van de spoel hoort men een ‘klik’-geluid, het volume is afhankelijk van de sterkte van de stimulatie, en dit kan een tijdelijke verlaging van de gehoordrempel veroorzaken. Men kan ervoor kiezen om oordoppen te gebruiken.

Verder is het tijdens de onderzoeksfase van rTMS voorgekomen dat er bij een proefpersoon een epileptische aanval optrad. Hoe groot is het risico op een aanval? Dit risico is onder andere afhankelijk van individuele kenmerken. Mensen met een medische geschiedenis waarvan bekend is dat ze een verhoogd risico op een epileptische aanval hebben, hebben ook een verhoogd risico op een epileptische aanval als gevolg van de rTMS behandeling. Deze risicogroepen betreffen (maar zijn niet beperkt tot) de volgende: epilepsie of geschiedenis van een epileptische aanval, geschiedenis van een hersenbloeding/infarct, hersentumor en hersenoperatie. Wij voeren geen behandeling uit bij mensen in deze risico groepen. Verder gebruiken we het QEEG onderzoek om dit verder uit te sluiten, waardoor we in zo’n 5% van de gevallen alsnog dit soort afwijkende activiteit vinden en op basis daarvan de rTMS behandeling niet zullen beginnen.

Wij houden ons aan de internationaal opgestelde veiligheidsrichtlijnen waardoor het risico op een epileptische aanval bij mensen zonder een medische geschiedenis van epilepsie of een andere aandoening zoals hierboven genoemd, zeer beperkt is.

 

Doet rTMS pijn?

Doorgaans omschrijven onze cliënten de ‘magnetische tikjes’ als irritant, maar niet pijnlijk. Ook is onze ervaring dat het gevoel went over de sessies heen.

 

Heeft rTMS een lange termijn effect?

We kunnen voorzichtig concluderen dat de combinatie van rTMS en gesprekstherapie in ieder geval een half jaar stand houdt bij de meerderheid van de cliënten. Het voorzichtige zit hem in het aantal mensen dat wij voor een vervolg meting hebben kunnen benaderen tot nu toe. Uit hun gegevens bleek dat hun score op een depressie lijst (de BDI), een half jaar na de behandeling, beduidend lager was dan bij de intake.

Indien de depressie naar verloop van tijd toch weer terug komt, kan het effect door 5-15 sessies weer teruggehaald kan worden. Sommige cliënten kiezen voor vaste onderhoudssessies één keer per maand of één keer per 2-3 maanden. Bij cliënten bij wie een terugval plaatsvind zullen wij ook onderhoudssessies adviseren om daarmee verdere verdere terugval te voorkomen

 

Wat is het verschil met elektroshocktherapie (ECT)?

Uit onderzoek is gebleken dat rTMS ongeveer net zo werkzaam is als Elektroshock therapie of Elektroconvulsietherapie (ECT) bij een diagnose depressie. Bij rTMS is er alleen het voordeel dat er geen opname in een ziekenhuis plaats hoeft te vinden en u mist de (soms ernstige) bijwerkingen die ECT kan hebben.
Wij vergelijken een depressie wel eens met een elektrische storing in een computer in een groot flatgebouw op de vijfde etage in kamer 23. Bij elektroshocks worden de stoppen van het hele flatgebouw eruit gehaald om dat probleem op te lossen. Met rTMS hoeven we niet alle stoppen eruit te trekken. We weten precies op welke etage, in welke kamer we moeten zijn. Dat voorkomt bijwerkingen, zoals geheugenproblemen.

Indien u in het verleden al ECT hebt gehad zonder resultaat, dan is de kans dat rTMS aanslaat ook erg klein.

 

Wat is het verschil tussen rTMS en Neurofeedback?

Neurofeedback is een methode die uitgebreid onderzocht is bij de behandeling van ADHD, slaapproblemen en epilepsie. Echter, er is heel weinig gecontroleerd onderzoek naar de effecten van Neurofeedback bij depressie gedaan. Daarmee kan Neurofeedback dus niet als een evidence-based methode bij depressie gezien worden. rTMS is wel uitgebreid onderzocht bij de behandeling van depressie en heeft daarmee een grotere en zekerdere kans van slagen. Verder zijn bij Neurofeedback gemiddeld 40-50 sessies nodig, terwijl bij rTMS gemiddeld 20 sessies voldoende zijn.

 

Is een bipolaire stoornis of angst ook te behandelen met rTMS?

rTMS behandelingen werken klachtgericht, dus richten zich op de somberheid en depressieve gevoelens en werken het beste bij een unipolaire depressie. De resultaten bij een bipolaire stoornis of manische depressiviteit zijn beperkt, en derhalve passen wij geen rTMS toe indien u een bipolaire stoornis of manische depressie heeft.
Angst en depressie komen vaak gezamenlijk voor.  rTMS steekt in op de depressie en middels de gesprekstherapie worden de angstklachten verder behandeld.

 

Kan ik na een behandeling nog wel zelfstandig autorijden/naar huis terug gaan?

rTMS tast uw vermogen tot autorijden niet aan, zoals sommige medicatie dat doen. Wel is het mogelijk dat u de behandeling als intensief ervaart en daardoor vermoeider bent. Als u twijfelt over uw rijvermogen is het verstandig iemand mee te nemen.

 

Moet ik stoppen met de antidepressiva?

rTMS therapie kan een goede aanvulling zijn bij het afbouwen van antidepressieve medicatie of om terugval te voorkomen. Het is niet nodig om uw medicatie af te bouwen of gestopt te zijn voordat u aan de behandeling begint. Voor het stoppen of afbouwen van uw medicatie verwijzen wij u voor advies altijd naar uw voorschrijvend psychiater of huisarts.

 

Waarom is het QEEG onderzoek verplicht?

Dit is om twee redenen. De eerste is veiligheid. Wij bepalen aan de hand van het QEEG onderzoek of u in aanmerking komt voor de behandeling. Bij zo’n 5% van de bevolking komt activiteit voor in de hersenen die gevaarlijk kan zijn om te stimuleren met rTMS. Dan is de kans op een epileptische aanval namelijk groter. (Als deze activiteit bij u wordt gevonden, zal er eerst goedkeuring van een neuroloog plaatsvinden voor wij overgaan tot behandelen).
De tweede reden voor dit onderzoek is de mogelijkheid om de behandeling verder te kunnen personaliseren.

 

Mag iedereen zich zomaar aanmelden?

Indien u depressieve klachten heeft, kunt u voor rTMS behandeling in aanmerking komen. In enkele gevallen is behandeling met rTMS niet mogelijk, nl. indien:

  • U epilepsie heeft
  • U zwanger bent/op korte termijn wilt worden
  • U een cochlear implantaat heeft
 
Verder zoeken we eerst contact met uw voorschrijvend arts indien u het ongeregistreerde medicijn Parnate slikt.

 

Heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts?

Voor ons is een verwijsbrief niet nodig. Om de behandeling gedeeltelijk vergoed te kunnen krijgen van uw zorgverzekeraar wel.

 

Is er een wachtlijst?

Ja over het algemeen is er een (korte) wachtlijst die varieert qua lengte over het jaar heen. Informeert u  via telefoon of mail naar onze wachtlijst

 

Moet ik opgenomen worden om in behandeling te komen?

Nee, de behandeling is ambulant, oftewel zonder opname.