Veel gestelde vragen over rTMS

 

Werkt rTMS?

Onze onderzoeksresultaten laten zien dat na gemiddeld 21 sessies bij 78% van de cliënten een herstel bereikt kan worden en dat er ongeveer 70- 80% afname in depressieve klachten is. Deze resultaten zijn op basis van de combinatie van rTMS en gesprekstherapie.

 

Hoe kan het zo goed werken?

Dit komt door de combinatie van het snelle antidepressieve effect van de rTMS in combinatie met gesprekstherapie om een beter en lange termijn effect te realiseren.

 

Kan ik ook alleen rTMS krijgen, zonder de gesprekstherapie?

Dit raden wij af gezien het feit dat alleen rTMS (dus zonder gesprekstherapie) een aanzienlijk lagere effectiviteit heeft.

 

Hoeveel sessies heb ik nodig?
Gemiddeld hebben mensen ongeveer 20 sessies nodig. Het beste effect van de rTMS-behandeling zal zijn wanneer er gemiddeld 2-3 sessies per week worden gevolgd. Doorgaans zou er binnen 8-12 sessies een merkbaar effect moeten zijn.

 

Wordt de behandeling vergoed?
De behandeling wordt uitgevoerd door psychologen met de registratie Psycholoog NIP onder supervisie van een GZ-psycholoog BIG die tevens in het bezit van de registratie Eerstelijnspsycholoog NIP is. Wij factureren per sessie deels een 'Basis GGZ consult' en aanvullend de rTMS behandeling. In totaal komt een behandeling met rTMS op € 99,- euro per sessie. Het gedeelte ' Basis GGZ consult' komt in aanmerking voor vergoeding via uw zorgverzekeraar; het gedeelte rTMS niet. 

De hoogte of de omvang van de vergoeding die u ontvangt voor Basis GGZ, is afhankelijk van uw verzekeraar/polis, maar bedraagt max. zo'n 1.200 euro (Basis GGZ intensief) per jaar. Vraag dit altijd na bij uw verzekering zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars.

U heeft altijd een verwijzing nodig van uw huisarts om gedeeltelijke vergoeding te kunnen krijgen van uw zorgverzekeraar. Daarnaast betaalt de verzekeraar pas uit aan het einde van het behandeltraject. Houd hier rekening mee. Het QEEG onderzoek, noodzakelijk voorafgaand aan de behandelsessies, wordt over het algemeen niet vergoed door verzekeraars.

Voor informatie over onze tarieven zie ook het tarieven overzicht. 

Wij adviseren u een restitutiepolis af te nemen bij uw zorgverzekeraar (ipv naturapolis) zodat u zelf kunt bepalen naar welke zorgverlener u gaat.

 

Waarom zijn de kosten hoger dan bij een gebruikelijke eerstelijns behandeling?

Voor de rTMS behandeling wordt nieuwe en kostbare apparatuur gebruikt. Verder heeft Brainclinics zich gespecialiseerd in deze behandeling door verschillende cursussen en congressen in het buitenland bij te wonen. Hierdoor kan Brainclinics een goede kwaliteit bieden, maar dit brengt helaas wel extra kosten met zich mee. Ter indicatie, deze behandeling wordt tegenwoordig ook in de Verenigde Staten aangeboden waar men tussen de US $ 300,- en US $ 400,- per behandeling vraagt. Wij proberen dan ook de kosten zo realistisch mogelijk te houden.

 

Heeft rTMS bijwerkingen?

Het gebruik van rTMS als behandeling kan bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerking is het ontstaan van een kortdurende lichte hoofdpijn. Deze is vaak gemakkelijk te verhelpen met een lichte pijnstiller.

Tijdens de ontlading van de spoel hoort men een ‘klik’-geluid, het volume is afhankelijk van de sterkte van de stimulatie, en dit kan een tijdelijke verlaging van de gehoordrempel veroorzaken. Men kan ervoor kiezen om oordoppen te gebruiken.

Verder is het tijdens de onderzoeksfase van rTMS voorgekomen dat er bij een proefpersoon een epileptische aanval optrad. Hoe groot is het risico op een aanval? Dit risico is onder andere afhankelijk van individuele kenmerken. Mensen met een medische geschiedenis waarvan bekend is dat ze een verhoogd risico op een epileptische aanval hebben, hebben ook een verhoogd risico op een epileptische aanval als gevolg van de rTMS behandeling. Deze risicogroepen betreffen (maar zijn niet beperkt tot) de volgende: epilepsie of geschiedenis van een epileptische aanval, geschiedenis van een hersenbloeding/infarct, hersentumor en hersenoperatie. Wij voeren geen behandeling uit bij mensen in deze risico groepen. Verder gebruiken we het QEEG onderzoek om dit verder uit te sluiten, waardoor we in zo’n 5% van de gevallen alsnog dit soort afwijkende activiteit vinden en op basis daarvan de rTMS behandeling niet zullen beginnen.

Wij houden ons aan de internationaal opgestelde veiligheidsrichtlijnen waardoor het risico op een epileptische aanval bij mensen zonder een medische geschiedenis van epilepsie of een andere aandoening zoals hierboven genoemd, zeer beperkt is.

 

Doet rTMS pijn?

Doorgaans omschrijven onze cliënten de ‘magnetische tikjes’ als irritant, maar niet pijnlijk. Ook is onze ervaring dat het gevoel went over de sessies heen.

 

Heeft rTMS een lange termijn effect?

We kunnen voorzichtig concluderen dat de combinatie van rTMS en gesprekstherapie in ieder geval een half jaar stand houdt bij de meerderheid van de cliënten. Het voorzichtige zit hem in het aantal mensen dat wij voor een vervolg meting hebben kunnen benaderen tot nu toe. Uit hun gegevens bleek dat hun score op een depressie lijst (de BDI), een half jaar na de behandeling, beduidend lager was dan bij de intake.

Indien de depressie naar verloop van tijd toch weer terug komt, kan het effect door 5-15 sessies weer teruggehaald kan worden. Sommige cliënten kiezen voor vaste onderhoudssessies één keer per maand of één keer per 2-3 maanden. Bij cliënten bij wie een terugval plaatsvind zullen wij ook onderhoudssessies adviseren om daarmee verdere verdere terugval te voorkomen

 

Wat is het verschil met elektroshocktherapie (ECT)?

Uit onderzoek is gebleken dat rTMS ongeveer net zo werkzaam is als Elektroshock therapie of Elektroconvulsietherapie (ECT) bij een diagnose depressie. Bij rTMS is er alleen het voordeel dat er geen opname in een ziekenhuis plaats hoeft te vinden en u mist de (soms ernstige) bijwerkingen die ECT kan hebben.
Wij vergelijken een depressie wel eens met een elektrische storing in een computer in een groot flatgebouw op de vijfde etage in kamer 23. Bij elektroshocks worden de stoppen van het hele flatgebouw eruit gehaald om dat probleem op te lossen. Met rTMS hoeven we niet alle stoppen eruit te trekken. We weten precies op welke etage, in welke kamer we moeten zijn. Dat voorkomt bijwerkingen, zoals geheugenproblemen.

Indien u in het verleden al ECT hebt gehad zonder resultaat, dan is de kans dat rTMS aanslaat ook erg klein.

 

Wat is het verschil tussen rTMS en Neurofeedback?

Neurofeedback is een methode die uitgebreid onderzocht is bij de behandeling van ADHD, slaapproblemen en epilepsie. Echter, er is heel weinig gecontroleerd onderzoek naar de effecten van Neurofeedback bij depressie gedaan. Daarmee kan Neurofeedback dus niet als een evidence-based methode bij depressie gezien worden. rTMS is wel uitgebreid onderzocht bij de behandeling van depressie en heeft daarmee een grotere en zekerdere kans van slagen. Verder zijn bij Neurofeedback gemiddeld 40-50 sessies nodig, terwijl bij rTMS gemiddeld 20 sessies voldoende zijn.

 

Is een bipolaire stoornis of angst ook te behandelen met rTMS?

rTMS behandelingen werken klachtgericht, dus richten zich op de somberheid en depressieve gevoelens en werken het beste bij een unipolaire depressie. De resultaten bij een bipolaire stoornis of manische depressiviteit zijn beperkt, en derhalve passen wij geen rTMS toe indien u een bipolaire stoornis of manische depressie heeft.
Angst en depressie komen vaak gezamenlijk voor.  rTMS steekt in op de depressie en middels de gesprekstherapie worden de angstklachten verder behandeld.

 

Kan ik na een behandeling nog wel zelfstandig autorijden/naar huis terug gaan?

rTMS tast uw vermogen tot autorijden niet aan, zoals sommige medicatie dat doen. Wel is het mogelijk dat u de behandeling als intensief ervaart en daardoor vermoeider bent. Als u twijfelt over uw rijvermogen is het verstandig iemand mee te nemen.

 

Moet ik stoppen met de antidepressiva?

rTMS therapie kan een goede aanvulling zijn bij het afbouwen van antidepressieve medicatie of om terugval te voorkomen. Het is niet nodig om uw medicatie af te bouwen of gestopt te zijn voordat u aan de behandeling begint. Voor het stoppen of afbouwen van uw medicatie verwijzen wij u voor advies altijd naar uw voorschrijvend psychiater of huisarts.

 

Waarom is het QEEG onderzoek verplicht?

Dit is om twee redenen. De eerste is veiligheid. Wij bepalen aan de hand van het QEEG onderzoek of u in aanmerking komt voor de behandeling. Bij zo’n 5% van de bevolking komt activiteit voor in de hersenen die gevaarlijk kan zijn om te stimuleren met rTMS. Dan is de kans op een epileptische aanval namelijk groter. (Als deze activiteit bij u wordt gevonden, zal er eerst goedkeuring van een neuroloog plaatsvinden voor wij overgaan tot behandelen).
De tweede reden voor dit onderzoek is de mogelijkheid om de behandeling verder te kunnen personaliseren.

 

Mag iedereen zich zomaar aanmelden?

Indien u depressieve klachten heeft, kunt u voor rTMS behandeling in aanmerking komen. Er zijn alleen wel enkele klachtbeelden waarvan wij op voorhand kunnen zeggen dat rTMS waarschijnlijk minder effectief is: 

  • psychotische en/of schizofrene problematiek,
  • ernstige persoonlijkheidsproblematiek, 
  • een bipolaire stoornis of manische depressie en 
  • het onsuccesvol behandeld zijn middels ECT.

U kunt niet in behandeling komen indien:

  • U epilepsie heeft
  • U zwanger bent/op korte termijn wilt worden
  • U een herseninfarct heeft gehad
  • Er sprake is van een psychotische depressie
 
Verder zoeken we eerst contact met uw voorschrijvend arts indien u het ongeregistreerde medicijn Parnate slikt.

 

Heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts?

Voor ons is een verwijsbrief niet nodig. Om de behandeling gedeeltelijk vergoed te kunnen krijgen van uw zorgverzekeraar wel.

 

Is er een wachtlijst?

Ja over het algemeen is er een (korte) wachtlijst die varieert qua lengte over het jaar heen. Informeert u  via telefoon of mail naar onze wachtlijst

 

Moet ik opgenomen worden om in behandeling te komen?

Nee, de behandeling is ambulant, oftewel zonder opname.