Kinder- en jeugdhulpverlening

 
In het leven van een kind en jongere is het normaal dat zij tegen kleine of wat grotere problemen aanlopen. Juist in de fase waarin een kind/jongere zich ontwikkelt, is een goede begeleiding erg belangrijk. Dit ontwikkelingsproces gaat soms niet probleemloos en er ontstaan situaties of problemen die het zorgeloos opgroeien bemoeilijken. Vaak groeien zij hier overheen, lost het probleem zich vanzelf op of heeft het kind/jongere genoeg aan de hulp van een ouder of leerkracht. Als het ontwikkelingsproces van een kind stagneert en de problemen niet meer alleen, binnen het gezin of binnen de schoolsituatie opgelost kunnen worden, dan kan het inschakelen van professionele hulp een oplossing bieden. Een therapeut kan situaties onafhankelijk en professioneel analyseren en daardoor het kind leren te begrijpen en gericht helpen.  
 
Psychologenpraktijk Brainclinics biedt deze professionele hulpverlening aan kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders in een veilige en kleinschalige setting in Nijmegen. Klachten kunnen betrekking hebben op: 
  • concentratieproblemen, 
  • angsten, 
  • sociaal-emotionele problemen, 
  • pesten, 
  • slaapproblemen, 
  • opvoedproblemen,
  • gedragsproblemen. 
Binnen onze praktijk worden de volgende behandelmethoden apart of gecombineerd aangeboden afhankelijk van de problematiek:
 
Ook bieden we ouders ondersteuning in de opvoeding of begeleiding van hun kind. Vaak is dit een waardevolle aanvulling op de behandeling. 
 
Deze behandelingen worden uitgevoerd door ervaren en gekwalificeerde psychologen en orthopedagogen. 
 
Vergoeding door zorgverzekeraars
Wij zijn in het bezit van een BIG registratie voor Basis GGZ (eerstelijns) zorg waardoor onze basis GGZ hulp aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars. In 2012 is daar vergoeding voor neurofeedback voor kinderen tot 18 jaar met de diagnose ADHD bijgekomen (geldt voor bepaalde polissen van de zorgverzekeraars Univé, VGZ, IZA, IZZ, UMC en Cares). Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar om te weten wat voor u geldt.
 
Voor meer informatie over de behandeltarieven zie ook het tarievenoverzicht of neem contact met ons op.
 

Download hier de brochure over de eerstelijns behandeling voor kinderen en jeugdigen