Veelgestelde vragen over neurofeedback

 

 

Bij welke aandoeningen werkt Neurofeedback?

Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken en gecontroleerde studies gedaan naar de behandeling van verschillende aandoeningen met neurofeedback. Neurofeedback is zeer succesvol gebleken in de behandeling van o.a. epilepsie, slaapstoornissen en ADHD/ADD. Neurofeedback ter behandeling van ADHD/ADD wordt al ruim 30 jaar zeer succesvol klinisch toegepast en is een evidence-based - ofwel bewezen effectieve - behandeling zoals in een recente meta-analyse aangetoond. De effecten op symptomen zijn vergelijkbaar met die van medicatie. Maar in tegenstelling tot medicatie zijn de effecten van Neurofeedback blijvend, zie hieronder.

 

Heeft Neurofeedback een langetermijneffect?

Onderzoeken naar langetermijneffecten van Neurofeedback laten zien dat de klachten na de Neurofeedback behandeling eerst nog verder verbeteren en daarna stabiel blijven. Onderzoek laat zien dat de scores op aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit na 6 maanden nog verder verbeterd waren en vervolgens na 2 jaar stabiel waren gebleven.

 

Wat is het slagingspercentage?

Neurofeedback slaat bij ongeveer 75-80% van de cliënten aan.

 

Krijg ik schokjes door de electroden die ik op mijn hoofd krijg?

Nee, de elektroden kunnen alleen gebruikt worden om de stroompjes in je hoofd op te vangen. Ze kunnen zelf geen stroom afgeven.

 

Heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts om in behandeling te komen?

Om, in geval van een volwassene, bij ons in behandeling te komen is een verwijsbrief niet nodig. Om de behandeling eventueel (gedeeltelijk) vergoed te kunnen krijgen van uw verzekeraar wel. U heeft dan een verwijzing nodig voor SGGZ.  (i.g.v. van volwassenen). Voor kinderen geldt dat eventuele vergoedingen vanaf 2015 via uw gemeente lopen. Informeer ernaar bij uw gemeente.

Indien u geen verwijzing van de huisarts heeft of geen beschikking van de gemeente (in geval van kinderen) dan kunt u een behandelofferte bij ons opvragen. U kunt dan wel bij ons in behandeling komen maar dan is de behandeling voor eigen rekening.

 

Heb ik een diagnose nodig om in behandeling te komen?

Over het algemeen is dat voor Neurofeedback niet nodig. Er wordt vooral naar de klachten en de hersenactiviteit gekeken.

 

Voor wie is neurofeedback geschikt?

Neurofeedback is geschikt voor kinderen en volwassenen. Neurofeedback is al mogelijk voor kinderen vanaf 6 jaar.

 

Wat is tele-neurofeedback?

Tele-neurofeedback maakt het mogelijk om cliënten thuis in hun eigen omgeving te trainen. De cliënt neemt thuis plaats achter zijn/haar computer en start de training via internet terwijl de therapeut meekijkt vanuit onze praktijk en er via de telefoon contact is. Waar nodig wordt de cliënt direct bijgestuurd.
Het voordeel van deze vorm van therapie is dat de cliënt niet voor elke sessie gebonden is aan het bezoeken van onze praktijk. Dit bespaart vaak veel reistijd en reiskosten. Bovendien is het tarief voor deze vorm van therapie lager.
In overleg kan met u bekeken worden of u hiervoor in aanmerking komt.

 

Waarom is het hersenonderzoek (QEEG) noodzakelijk?

In hersengolven zijn verschillende patronen te zien. Ook binnen een patiëntengroep zoals ADHD of ADD die aan de buitenkant misschien hetzelfde lijkt. Door de verschillen in hersengolven is gepersonaliseerde Neurofeedback een vereiste. Door middel van het QEEG is het mogelijk om voor iedere cliënt te bepalen welke hersengolven er getraind kunnen worden wat past bij zijn/haar patroon hersengolven en klachten. Dit wordt ook wel Personalized Medicine genoemd.

Hier kunt u meer lezen waarom het zo belangrijk is om een QEEG af te nemen voor de start van Neurofeedback therapie.

 

Hoeveel sessies zijn er nodig?

Gemiddeld heeft men 30-40 sessies nodig. Het beste effect van de Neurofeedback-behandeling zal zijn wanneer er gemiddeld 2-3 sessies per week worden gevolgd. Doorgaans zou er binnen 10-20 sessies een merkbaar effect moeten zijn.

 

Tussen welke tijden kunnen er afspraken gemaakt worden?

Afspraken kunnen gemaakt worden van 9.00u tot 17.00u. Dit geldt ook voor tele-neurofeedback.

 

Is er een wachtlijst?

Over de  lengte van een mogelijke wachtlijst kunt u telefonisch informeren. Over het algemeen geldt dat hoe flexibeler u bent in uw tijd, hoe eerder u ingepland kunt worden.

 

Wat zijn de kosten van Neurofeedback?

Voor informatie over onze tarieven zie ook het tarieven overzicht.

 

Wordt Neurofeedback vergoed door de verzekeraar?

De behandeling valt uiteen in een deel neurofeedback en een deel cognitieve therapie (SGGZ). Bij volwassenen komt het gedeelte Specialistische GGZ-hulp in aanmerking voor vergoeding door  uw zorgverzekeraar.  

Voor het neurofeedback gedeelte betaalt u een eigen bijdrage per sessie.Voor informatie over onze tarieven zie ook het tarieven overzicht.


Voor kinderen onder de 18 jaar valt eventuele vergoeding van de zorg vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Informeer bij uw gemeente of SGGZ (geestelijke gezondheidszorg) voor vergoeding in aanmerking komt. Mogelijk kan de zorg in een PGB vallen.

Er zijn in 2015 enkele verzekeraars (waaronder VGZ) die neurofeedback in hun aanvullende pakket hebben voor kinderen tot 18 jaar. Informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

 

Mag ik medicatie doorslikken tijdens de behandeling?

Tijdens de behandeling met Neurofeedback mag u uw medicatie gewoon doorslikken.

 

Kan ik medicatie gaan afbouwen tijdens de behandeling?

Het is mogelijk om medicatie af te bouwen tijdens de behandeling met Neurofeedback. Voor het stoppen of afbouwen van uw medicatie verwijzen wij u voor advies altijd naar uw voorschrijvend arts.