Overzicht tarieven en vergoedingen 

 

Onderstaand vindt u onze tarieven en vergoedingen met betrekking tot Basis en Specialistische GGZ (BGGZ EN SGGZ) die gelden vanaf 1 september 2016 tm 31 december 2016. 

 

 

Tarieven en vergoedingen volwassenen

neuroCare Group voert behandelingen uit in de Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). BGGZ is bedoeld voor kortdurende en minder complexe problematiek, SGGZ voor complexere problematiek waarbij langer durende en meer gespecialiseerde zorg gevraagd is. 

 

Verwijzing

Indien u bij ons in behandeling wilt komen en u wilt in aanmerking komen voor vergoedingen van uw zorgverzekeraar, dan heeft u allereerst een doorverwijzing van uw huisarts nodig voor psychologische diagnostiek en/ of behandeling. Uw huisarts schat in of dit een doorverwijzing moet zijn voor Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). Uiteraard kan de huisarts ons hierover altijd consulteren. De verwijsbrief moet in ons bezit zijn voordat u een afspraak kunt maken voor een intake (eerste gesprek). 

 

Indien u geen verwijzing heeft, kunt u wel in behandeling komen. De behandeling komt dan echter niet in aanmerking voor vergoeding van uw zorgverzekeraar. Behandeling is dan voor eigen rekening. Indien dit het geval is, dient u dit expliciet tet vermelden.

Belangrijk voor u om te weten is dat uw zorgverzekeraar niet toestaat dat u voor dezelfde diagnose op 2 of meer plaatsen tegelijk in behandeling bent. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn indien u medicatie voorgeschreven krijgt van een psychiater. Indien dit voor u een probleem vormt, is het verstandig eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 

Wij zijn in het bezit van een BIG-registratie, mocht uw verzekeraar daar om vragen. Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars.

 

BGGZ trajecten

Protocollaire behandelingen vanuit het kader cognitieve gedragstherapie, andere kortdurende psychologische hulpverlening, EMDR (indien kortdurend) en slaap adviestrajecten vallen bij ons over het algemeen onder BGGZ. Indien u een doorverwijzing heeft voor BGGZ, betekent dit dat er een maximumbedrag is vastgesteld, wat voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komt. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

 

U ontvangt van ons 2 keer per maand een nota voor de behandelingen die u heeft ondergaan. De zorgverzekeraar vergoedt echter pas (gedeeltelijk) aan het einde van het behandeltraject. Hiervoor ontvangt u aan het einde van het behandeltraject van ons een 'overzichtsnota' die u zelf kunt indienen bij de zorgverzekeraar.

Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen mogelijk aftrekpost vormen in uw belastingaangifte (aftrek zorgkosten). 

 

SGGZ trajecten

Langer durende behandeling bij (multi)complexe problematiek valt onder SGGZ zorg. rTMS en neurofeedback-behandelingen vallen hier ook onder. 

 

Indien er een indicatie is voor rTMS of Neurofeedback behandeling, geldt dat deze altijd uiteen valt in een psychotherapie-deel en een rTMS/Neurofeedback deel. Het psychotherapie-deel valt onder ‘te vergoeden zorg’ en kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Het rTMS/Neurofeedback deel betreft nog ‘niet te vergoeden zorg‘ en is voor eigen rekening. Hiervoor krijgt u van ons twee keer per maand een aparte nota die u binnen 14 dagen dient te voldoen. Het tarief voor dit rTMS/Neurofeedback gedeelte, als onderdeel van de gecombineerde behandeling, vindt u onderstaand. Dit tarief geldt alleen indien u een doorverwijzing heeft voor SGGZ.

 

Geen doorverwijzing van de huisarts?

Indien u geen doorverwijzing heeft, dan kunt u wel in behandeling komen maar is het hele traject (diagnostiek, psychotherapie en evt rTMS/Neurofeedback) voor eigen rekening. 

Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen mogelijk aftrekpost vormen in uw belastingaangifte (aftrek zorgkosten). 

 

Als u geen doorverwijzing heeft, kunt u bij ons een offerte aanvragen voor de behandelkosten

 

Tarieven volwassenen (ouder dan 18 jaar):


Basis GGZ (kortdurend)                                              

tarief per sessie 

 Intakegesprek, cognitieve therapie, slaap advies, 

 EMDR (indien kortdurend)

 95 euro

 

 

 Specialistische GGZ 

 

 Eigen bijdrage rTMS (depressie en OCS)

 (als onderdeel van combinatiebehandeling SGGZ)

 45 euro*

 Eigen bijdrage Neurofeedback (aandachtsklachten, slaap)

 (als onderdeel van combinatiebehandeling SGGZ)

 45 euro*

* deze tarieven gelden alleen indien u een SGGZ doorverwijzing van uw huisarts bezit

 

 

Tarieven en vergoedingen kinderen tot 18 jaar

 

Verwijzing en beschikking

De vergoeding van psychologische zorg voor uw kind (tot 18 jaar) valt sinds enige tijd onder de verantwoordelijkheid van de gemeente in plaats van de zorgverzekering.
 
Indien u een rechtstreekse verwijzing van uw huisarts heeft naar neuroCare Group, kan zorg, waaronder neurofeedback bij kinderen, gedeeltelijk of soms geheel vergoed worden door uw gemeente. U dient dan naast de doorverwijzing ook een beschikking (goedkeuring) van uw gemeente te hebben. Indien wenselijk kunnen wij een behandelofferte opstellen die u kunt overleggen aan uw gemeente ten behoeve van het toekennen van deze beschikking. 
Wij hebben vooralsnog geen contracten met gemeentes; daarom moet u vooraf een beschikking aanvragen bij de gemeente. 
Indien u een beschikking van de gemeente heeft, staat hierin vermeldt voor welk bedrag uw gemeente zorg vergoedt voor uw kind en eventuele andere voorwaarden/aandachtspunten. Deze kunnen per gemeente verschillen. Derhalve is het van belang de beschikking met ons door te nemen voorafgaand aan het behandeltraject.
 
 
Sommige verzekeraars, waaronder VGZ, OVGZ en VVAA, hebben in 2016 in hun aanvullende (gezins)polis nog een vergoeding voor Neurofeedback voor kinderen tot 18 jaar. Informeer bij uw verzekering of dit ook voor u geldt. Deze vergoeding komt bovenop een eventuele vergoeding van de gemeente en kan pas aan het einde van het behandeltraject worden ingediend. Hiervoor ontvangt u desgewenst van een ons een 'verzamelnota' aan het einde van het behandeltraject die u zelf kunt indienen.
 

Geen doorverwijzing van de huisarts of beschikking van de gemeente?

Indien u geen doorverwijzing of beschikking heeft, dan kan uw kind wel in behandeling komen maar is het behandeltraject (diagnostiek, psychotherapie en evt Neurofeedback) voor eigen rekening. 
Kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen mogelijk aftrekpost vormen in uw belastingaangifte (aftrek zorgkosten). 
 
Als u geen doorverwijzing of beschikking heeft, kunt u bij ons een offerte aanvragen voor de behandelkosten.

 

 

 

Gemiddeld aantal sessies bij de verschillende behandelingen

 

 rTMS bij Depressie

 gemiddeld 20 sessies

 rTMS bij OCS

  gemiddeld 30 sessies

 Neurofeedback bij o.a. ADHD & slaapproblemen 

 gemiddeld 30-40 sessies

 

 

Annuleren van een afspraak

 

Als u op het tijdstip van de afspraak verhinderd bent, kunt u minimaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. 

Daarbij geldt dat u:

  1. telefonisch mag afzeggen,
  2. de voicemail van de psychologenpraktijk mag inspreken
  3. een mailtje mag sturen aan nijmegen@neurocaregroup.com

Als de annulering niet tijdig door wordt gegeven, wordt er gereserveerde tijd (50 euro) in rekening gebracht.  Indien u helemaal niets laat horen en niet komt opdagen, wordt het volledige consult (105 euro) in rekening gebracht.