Overzicht tarieven en vergoedingen 

Psychologenpraktijk Brainclinics

 

Onderstaande bedragen zijn de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2015 tm 31 december 2015. Onderaan de pagina is een overzicht terug te vinden van de vergoedingen door verzekeraars voor de verschillende behandelingen zoals neurofeedback, rTMS en psychologische hulpverlening.

Vanaf 1 januari 2015 wijzigen de tarieven, informeer hiernaar.

 

Tarieven

 • Intakegesprek (in geval van alle behandelingen), duur: ong 1,5 uur
 • Slaapmeting gedurende aantal dagen
 • QEEG onderzoek (noodzakelijk igv van rTMS of igv neurofeedback behandeling jonger dan 9jr), duur: ong 2 uur *
 • QEEG en Neuropsychologisch onderzoek (noodzakelijk igv neurofeedback va. 9jr ),     duur: ong 3 uur *
 • Rapportbespreking (igv neurofeedback of op indicatie), duur: ong. 45min
€ 90,- 
€ 90,- 
€ 280,-

€ 400,-

€ 90,-

        * deze tarieven gelden alleen i.c.m. vervolgbehandeling bij Psychologenpraktijk Brainclinics.

 

 • 1elijns / Basis GGZ consult (cognitieve therapie, slaapadviestrajecten)
 • EMDR sessie

 

€ 90,-

€ 90,-

 

Neurofeedback

 • Neurofeedback behandeling per sessie
 • (Basis GGZ consult + neurofeedback behandeling)
 • Tele-neurofeedback vanuit huis per sessie (indien mogelijk)
 • Huur tele-neurofeedback apparatuur per maand

 

 

 € 99,-

  

€ 90,-

€ 60,-

 

rTMS

 • rTMS behandeling per sessie
 • (Basis GGZ consult + rTMS behandeling)

 

€ 99,- 


 

Te verwachten aantal sessies bij de verschillende behandelingen:

  

 rTMS bij Depressie

 gemiddeld 20 sessies

 rTMS bij OCS

  gemiddeld 25 sessies

 Neurofeedback bij o.a. ADHD & slaapproblemen 

 gemiddeld 30-40 sessies

 

 

Vergoedingen?

 

Volwassenen

De gespreks-/cognitieve therapie (bv gedurende de rTMS- of neurofeedback-sessies), alsmede het intakegesprek worden uitgevoerd door NIP-psychologen die onder supervisie staan van een GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog BIG. Deze vallen bij volwassenen onder een Basis GGZ consult en komen op basis van deze gegevens voor vergoeding in aanmerking door de zorgverzekeraar.  Vraag ernaar bij uw zorgverzekering, zodat u weet wat voor u geldt.

 De kosten voor rTMS, alsmede de kosten voor neurofeedback boven de 18 jaar worden (nog) niet vergoed door zorgverzekeraars. Deze kosten zijn voor eigen rekening, maar kunnen mogelijk aftrekpost vormen in uw belastingaangifte (aftrek zorgkosten). 

 

Kinderen tot 18 jaar

Vergoeding van psychologische zorg (basis GGZ) bij kinderen onder de 18 jaar valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Informeer bij uw gemeente of basis GGZ voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Mogelijk kan de zorg in een PGB vallen.

 

Er is onduidelijkheid ontstaan over of in 2015 een aantal verzekeraars neurofeedback wel of niet in hun aanvullende pakket hebben voor kinderen tot 18 jaar. Informeer ernaar om te weten wat voor u geldt.

 

Verwijzing

Om bij ons in behandeling te komen heeft u geen verwijzing nodig. Sinds 2014 geldt echter wel dat iedereen die basis GGZ zorg wil ondergaan een verwijzing moet hebben van de huisarts om de zorg vergoed te kunnen krijgen van de zorgverzekeraar. Daarnaast geldt dat deze zorgverzekeraar pas uitkeert aan het einde van het behandeltraject. Houdt u er daarom rekening mee  dat u (een gedeelte van) de zorgkosten pas aan het einde kunt terugkrijgen en niet meteen bij iedere nota die u van ons ontvangt. 

 Hoe dit traject eruit ziet bij gemeenten (tbv vergoedingen/verwijzing van behandeling van kinderen), verschilt per gemeente. Informeer ernaar.

 

 

Niet-gecontracteerde zorg

 

Zorgverzekeraars maken onderscheid in gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg. Brainclinics heeft GEEN contracten met zorgverzekeraars. Over het algemeen betekent dat voor u dat er daardoor verschil zit in de hoogte van vergoeding. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen wat zij vergoeden van 'Basis GGZ -consulten' bij niet-gecontracteerde zorgverleners. Dit is vaak een %. 

Met een restitutiepolis heeft u meer keuzevrijheid in zorgverlener.Annuleren van een afspraak

 

Als u op het tijdstip van de afspraak verhinderd bent, kunt u minimaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. 

Daarbij geldt dat u:

 1. telefonisch mag afzeggen,
 2. de voicemail van de psychologenpraktijk mag inspreken
 3. een mailtje mag sturen aan info@brainclinics.com

Als de annulering niet tijdig door wordt gegeven, wordt er gereserveerde tijd in rekening gebracht.  Indien u helemaal niets laat horen en niet komt opdagen, wordt het volledige consult in rekening gebracht.