Overzicht tarieven en vergoedingen 

 

Onderstaande bedragen zijn de tarieven die gelden vanaf 1 januari 2016 tm 31 december 2016. Onderaan de pagina is een overzicht terug te vinden van de vergoedingen door verzekeraars voor de verschillende behandelingen zoals neurofeedback, rTMS en psychologische hulpverlening.

 

Tarieven

 • Intakegesprek (in geval van alle behandelingen), duur: ong 1,5 uur
 • Slaapmeting gedurende aantal dagen
 • QEEG onderzoek (noodzakelijk igv van rTMS of igv neurofeedback behandeling jonger dan 9jr), duur: ong 2 uur *
 • QEEG en Neuropsychologisch onderzoek (noodzakelijk igv neurofeedback va. 9jr ),     duur: ong 3 uur *
 • Rapportbespreking (igv neurofeedback of op indicatie), duur: ong. 45min
€ 90,- 
€ 90,- 
€ 280,-

€ 400,-

€ 90,-

        * deze tarieven gelden alleen i.c.m. vervolgbehandeling bij Psychologenpraktijk Brainclinics.

 

 • 1elijns / Basis GGZ consult (cognitieve therapie, slaapadviestrajecten)
 • EMDR sessie

 

€ 90,-

€ 90,-

 

Neurofeedback

 • Neurofeedback behandeling per sessie
 • (Basis GGZ consult + neurofeedback behandeling)
 • Tele-neurofeedback vanuit huis per sessie (indien mogelijk)
 • Huur tele-neurofeedback apparatuur per maand

 

 

 € 99,-

  

€ 90,-

€ 60,-

 

rTMS

 • rTMS behandeling per sessie
 • (Basis GGZ consult + rTMS behandeling)

 

€ 99,- 


 

Te verwachten aantal sessies bij de verschillende behandelingen:

  

 rTMS bij Depressie

 gemiddeld 20 sessies

 rTMS bij OCS

  gemiddeld 25 sessies

 Neurofeedback bij o.a. ADHD & slaapproblemen 

 gemiddeld 30-40 sessies

 

 

Vergoedingen?

 

Volwassenen

De gespreks-/cognitieve therapie (bv gedurende de rTMS- of neurofeedback-sessies), alsmede het intakegesprek vallen bij volwassenen onder een Basis GGZ consult en komen voor vergoeding in aanmerking door de zorgverzekeraar.  

Afhankelijk van de zwaarte van het traject kan (een gedeelte van) de behandeling vergoed worden. Voor een Basis GGZ-Intensief traject (doorgaans van toepassing in combinatie met rTMS en Neurofeedback) komt maximaal zo'n 1.200 euro (tarief zorgverzekeraars in 2015) voor vergoeding in aanmerking. Vaak wordt hiervan dan 75-80% vergoed omdat wij geen contracten hebben met verzekeraars. Vraag ernaar bij uw zorgverzekering, zodat u weet wat voor u geldt. Wij zijn in het bezit van een BIG-registratie, mocht uw verzekering daar om vragen.

 

De kosten voor rTMS, alsmede de kosten voor neurofeedback boven de 18 jaar worden (nog) niet vergoed door zorgverzekeraars. Deze kosten kunnen mogelijk aftrekpost vormen in uw belastingaangifte (aftrek zorgkosten). 

 

Kinderen tot 18 jaar

Vergoeding van psychologische zorg (basis GGZ) bij kinderen onder de 18 jaar valt sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Informeer bij uw gemeente of basis GGZ voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt. Mogelijk kan de zorg in een PGB vallen. Wij hebben geen contracten met gemeenten.

 Er zijn een aantal verzekeraars die neurofeedback wel in hun aanvullende pakket hebben voor kinderen tot 18 jaar met de diagnose AD(H)D. Informeer ernaar om te weten of dit voor uw zoon/dochter geldt.

 

Verwijzing

Om bij ons in behandeling te komen heeft u geen verwijzing nodig. Sinds 2014 geldt echter wel dat iedereen die basis GGZ zorg wil ondergaan een verwijzing moet hebben van de huisarts om de zorg vergoed te kunnen krijgen van de zorgverzekeraar. Daarnaast geldt dat deze zorgverzekeraar pas uitkeert aan het einde van het behandeltraject. Houdt u er daarom rekening mee  dat u (een gedeelte van) de zorgkosten pas aan het einde kunt terugkrijgen en niet meteen bij iedere nota die u van ons ontvangt. 

 Hoe dit traject eruit ziet bij gemeenten (tbv vergoedingen/verwijzing van behandeling van kinderen), verschilt per gemeente. Informeer ernaar bij uw gemeente.

 

 

Niet-gecontracteerde zorg

 

Zorgverzekeraars maken onderscheid in gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg. Brainclinics heeft GEEN contracten met zorgverzekeraars. Over het algemeen betekent dat voor u dat er daardoor verschil zit in de hoogte van vergoeding. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen wat zij vergoeden van 'Basis GGZ -consulten' bij niet-gecontracteerde zorgverleners. Dit is vaak een %. 

Met een restitutiepolis heeft u meer keuzevrijheid in zorgverlener.Annuleren van een afspraak

 

Als u op het tijdstip van de afspraak verhinderd bent, kunt u minimaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. 

Daarbij geldt dat u:

 1. telefonisch mag afzeggen,
 2. de voicemail van de psychologenpraktijk mag inspreken
 3. een mailtje mag sturen aan info@brainclinics.com

Als de annulering niet tijdig door wordt gegeven, wordt er gereserveerde tijd in rekening gebracht.  Indien u helemaal niets laat horen en niet komt opdagen, wordt het volledige consult in rekening gebracht.